bog bogom bogu bog 2015-10-04 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  4. oktobar

  ja sam noćni rad motora u tegljaču šlepova

  1981

  po postojanju mi je da dam

  1991

  ja sam prosejavanje dolazim

  prosejavam se prošenjem

  prosejavam se rasprodaj me

  prosejavam se pabirčim svetlost

  prosejavam se približavam se obra­zu

  prosejavam se do prefinjenosti kože u beba

  prosejavam se nestajući sa zapadajućim suncem

  prosejavam se sa vrapčićima koji se kupaju u pra­šini

  2001

  ja sam bog

  sister rosetta  tharpe

  koja upravo peva

  ovaj voz

  2011