bog bogom bogu bog 2015-10-10 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  10. oktobar

  ja sam renesansni pejsaž u pozadini. znači slika bogate radosne ali

  već i snažnijom ohološću naoružane duše. a padaju narandžaste kiše

  1981

  dudić mi se javijo da čuje za tebe a jate pitam ako nadam se da dobijem od

  marice marke da dam dudiću moram da pitam dame negrdiš nisam ja kriva što sam

  naučila dasam odlučim piše mi kaja. uzbuđen sam tenzijom u njenoj rečenici. to pismeni

  ljudi ne mogu napisati. miroslave moj udovički staž je veći nego radni i zato janisam dobra

  kao ti. ali je ovo istina da je moj dobri bratsteva umro i to jako tragično. skočijoje sa sprata

  1991

  ja sam spas kradljivac strahova i strepnji

  spasem se izdržavajući

  spasem jednostavnost u sebi

  spasem se onim što ne razumem

  spasem se protrčavši kroz mnoštvo

  spasem se od povlađivanja samom sebi

  spasem svoje neprijatelje to je najvažnije i i te kako

  moguće i kada ja ne mogu zato i pišem da bih mogao

  spasem se odmarajući se na brzinu da bih mogao da nastavim polako

  2001

  ja sam bog

  kada me tvoja

  radost ponese

  sve u meni

  si ti

  2011