bog bogom bogu bog 2015-10-12 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  12. oktobar

  ja sam svetlo što prolazi ispod vrata u mrak velike sobe i proizvodi tiho cikanje

  1981

  ovo je put. ovo su ruže. ovo je lutanje. ko dotakne reku. ko zagrli vrtlog. ko boje cveća

  na smrtnosnom grebenu ne smeju za oko da izblede pa neka je oko i na pedalj od ponora

  1991

  ja sam selidba odsutnost u koju se useli milost dana preda mnom

  selim se ne dodirujem zemlju dok hodam

  selim se da bih se udaljio od doma naroda otadžbi­ne

  civilizacije svih tih izdajstava savezništva žene i muškarca

  selim se gledanjem razumevanjem prihvatanjem obožavanjem

  selim se od jednog glagola do drugog i posle svih postanem imenica

  selim se gde god sretnem svetu knjigu osetim pro­šaputalo je šaputavo

  selim se sa subatomskim lutalicama koje su oduvek živele samo sadašnjost

  selim se od hleba do korice hleba od korice do mrvice od mrvice do patnje izgladnelih

  2001

  ja sam bog

  dok se sve menja

  ja sam u tebi isti

  oduvek i zauvek

  2011