bog bogom bogu bog 2015-10-14 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  14. oktobar

  ja sam predgrađe. trbuh govno i metla

  1981

  pomilovati uzbudljivu snagu nevremena

  1991

  ja sam zadovoljavanje bezbrižnost po leđima

  zadovoljim se licem drugog čoveka kojim sebe gledam

  zadovoljim se spavajući dugo moja krhkost je tako očita

  zadovoljim se nedeljnim jutrom i lađama koje sporo plove dunavom

  zadovoljim se okrećući još jednu stranicu samoće uzani put me budi

  zadovoljim se spremanjem stana otvorena sveska me na stolu i onako čeka

  zadovoljim se samo sa potpunim i do kraja to je tako malo a tako nedostižno

  zadovoljim staru ljubav koja me sve vreme čuva da ne uništim ono za čim čeznem

  2001

  ja sam bog

  nevidljiv u svemu

  sve što vidiš

  ja sam

  2011