bog bogom bogu bog 2015-10-20 00:00:00

  Ti
  si

  409765

  pupoljak

  20. oktobar

  ja sam ozarenje jutrom i gomilom vrabaca na travi

  1981

  ja sam njegov bol u oba kolena. samo ga upozoravam da

  pazi dok trči. da se ne povredi šta bi mu to sad trebalo. hvala bolu

  pretrčao sam 42 kilometra. bilo je to šest krugova oko hajd parka

  1991

  ja sam spominjanje spomenik koraku više

  spominjem desiće se

  spominjem mlado drvo dok doziva svoj rast

  spominjem psa koji trčkara pored konjskih nogu

  spominjem brod koji odlazi i tamo i ovde je u meni

  spominjem ovo veče koje neznano ističe izmotavam

  se da bih ga se sećao i u ponekoj večeri ponovio

  spominjem deset puta se obujem i izujem uzastopce bez ikakvog razloga

  spominjem kaju koja se odrekla materinstva prema miroslavu da bi bila majka svima

  2001

  ja sam bog

  kiseli ukus

  crnog hleba

  u ustima

  2011