bog bogom bogu bog 2015-11-22 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  22. novembar

  ja sam lepi dani kasnog novembra. sunčani i topli. kasni novembar i rane ideje

  1981

  mahovina po ciglama svuda ista. snažna nežna. skoro da je nema a poliva atmosferu

  1991

  ja sam držanje hvatanje vazduha u letu

  držim se žrtve ona porađa čednost

  držim se za svakoga ko ishoda svoj dan

  držim se reči onih koji drže do svojih reči

  držim se za vetar koji je pokrenula crvendaćeva pesma

  držim se za početak duhovno sunce koje ne izlazi i ne zalazi

  držim se i kada mi loše ide da bih bio što dalje od izneveravanja

  držim se za tako si mi rekao tako ću jedino moći preživeti brzinu kojom jesi

  2001

  ja sam bog

  čednost je uslov

  čednost je cilj

  2011