bog bogom bogu bog 2015-11-24 00:00:00

  Ti
  si

  411572

  pupoljak

  24. novembar

  ja sam kasni koraci pod prozorima onih koji

  spavaju. ali samo kasni koraci. ničega zloslutnog u njima

  1981

  here i am. i stand at the door and knock. if anyone hears my voice

  and opens the door i will come in and eat with him and he with me

  1991

  ja sam zvižduk sa mnom se mit o zvuku uvećava

  zviždućem oplemenjujem dokolicu

  zviždućem mireći smirenja i zanose

  zviždućem žutoj liniji po kojoj hodam na putu

  zviždućem kad god sam sam manje sam sam

  zviždućem očekujem da ćeš primiti svu moju snagu

  zviždućem olakšanjem jer sam upravo dao ono što mi je najdraže

  zviždućem na stepenicama u mraku penjem se u stan da ga obradujem

  2001

  ja sam bog

  radošću dolazim

  do tebe ovim

  rečima

  2011