bog bogom bogu bog 2015-11-26 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  26. novembar

  ja sam voda što curi i kaplje kroz istrulio oluk. gospođa

  jela nema više ni snage ni novaca da ga popravlja

  1981

  sagnem se i počnem da odvezujem pertlu na cipeli i osetim ovo stvorenje to sam ja

  1991

  ja sam odluka veliki pobednik u gledanju vode koja teče

  odlučim da mi drugi bude posao

  odlučim isprosiću sebe za središte

  odlučim da zapišem reč praosećanje koju sam

  ose­tio kada sam ugledao zmijicu kako je blesnula u travi

  odlučim pre početka da mi svaki deo puta bude novi početak

  odlučim da postojeći ljudski sistem bude mali deo mog stvaralaštva

  odlučim se da se prostrem samom sebi u zagrljaj gle u njemu prebiva nepojmljiva

  odlučim se da budem otvoren dvadeset četiri sata dnevno mala radnja za sve i svakoga

  2001

  ja sam bog

  osećam kako

  uživaš u meni

  miroslave

  mandiću

  2011