bog bogom bogu bog 2015-11-28 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  28. novembar

  ja sam mocartova muzika. mnogi me danas ne slušaju i ne vole što mi je teško ali

  mi je još teže kad vidim da oni koji me vole ne vole one koji ne vole i ne slušaju mene

  1981

  uvek se uzbudim kad gledam cipele. prosto je

  neverovatno kako se bez ikakvog pomeranja odmaraju

  1991

  ja sam prosjak životinja od umetnosti

  prosjačim to samo treba podneti učim se od zemlje

  prosjačim da bih bio dostojan umetnosti pro­sjačenja

  prosjačim ne radim rad je samo niža vrsta prosjačenja

  prosjačim željeni seks koji mi ni danas niko ude­liti neće

  prosjačim za one koji će davanjem svoje zdravlje uvećati

  prosjačim od dece i siromašnih da bih sačuvao svetinju dečaka prosjaka

  prosjačim proslavljam sveto siromaštvo klanjam se onima koji su na dno pali i za mene

  2001

  ja sam bog

  majka moja

  u mene se

  pretvorila

  2011