bog bogom bogu bog 2015-12-03 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  3. decembar

  ja sam izrovana zemlja od automobilskih kočnica

  1981

  ne pravim se ja blesav blesavosti radi nego ugođaja radi

  em ugodim ugođaju em dani teku em po ko zna koji put

  1991

  ja sam hodočašće blagohujanje sva blagost napora

  hodočastim svim vatrama koje gore

  hodočastim svakome ko je rekao da

  hodočastim devojčici ja odani dečak

  hodočastim u sve finija ljubavna poslušanja

  hodočastim prelive večeri koji me vode jasnoći jutra

  hodočastim svakome ko se usudio da na put krene sam

  hodočastim siromašnoj deci u njihovim umovima se baškari bogatstvo

  2001

  ja sam bog

  kad sebe pevam

  sve pevam

  kad tebe pevam

  sebi pevam

  2011