bog bogom bogu bog 2015-12-27 00:00:00

  Ti
  si

  411570

  pupoljak

  27. decembar

  ja sam mala sisa jedanaestogodišnje devojčice. počela sam

  da rastem kad i jednogodišnji voćnjak. u prvoj punorodnoj berbi

  slatkih voćki kroz tri-četiri godine i ja ću biti već u punom cvatu

  1981

  noću brodom za holandiju. drhte mi reči pred

  snagom mraka i mora koji me uzimaju i nestaju me

  1991

  ja sam preticanje jutarnji miris kafe na stolu

  preteknem prijatelja kurva sam mu odana

   preteknem prvi jutarnji pogled već sam raznežen

  preteknem ljutnju šašavim minijaturama u ponašanju

  preteknem svako izgovoreno zbogom zavetom verno­sti

  preteknem dvojstvo davanja i primanja korakom više koji načinim

  preteknem potrebu da se zatvaram beskućništvom koje me otvara

  preteknem trenutak u kome će se dogoditi samosa­žaljenje bacam se u naručje poslušanja

  2001

  ja sam bog

  svaku ženu volim

  svakom ženom sam

  još više bog

  2011