bog bogom bogu bog 2015-12-29 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  29. decembar

  ja sam novi crni džemper

  1981

  narodi su horovi u pevanju života. pesme su im crkve. obrađena

  polja. posečene šume. posađene biljke. mnogo jezika i narečja...

  1991

  ja sam usaglašenost ushićenje driblerom životom

  usaglasim se milinom bivanja

  usaglasim se sa sobom izlazim iz sebe

  usaglasim se sa svim bezimeninim pokretima koji čine i moje ime

  usaglasim se sa svakom voćkom to je radost koja nikada ne prestaje

  usaglasim se sa mogućnostima koje nisu od ovoga sveta i tada je sve jednostavno

  usaglasim se sa obe strane puta ljubim te je je­dna strana ljubim te još više je druga

  usaglasim se sa nelagodom koju osetim ako me neko dodirne tamo gde se ne poznajemo

  2001

  ja sam bog

  srce rusoa

  2011