bog bogom bogu bog 2016-01-09 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  9. januar

  ja sam rub naselja. mrak okružuje svetla po rubu. koraci su

  bešumni ali misli u glavi odjekuju daleko unaokolo. revolver

  1982

  otišao sam u svet ali još sam to ja. još je moja duša

  vezana. i zato ću biti pažljiv i prema duši i prema svetu

  1992

  ja sam niz odbačenost najboljih je moj put

  nižem nekom se davnom suštinom iskazujem

  nižem svoje korake kao bisere oko vrata daljine

  nižem misli kao planine ja sam eho svih doziva­nja

  nižem sva svoja stanja kao nebo sve svoje oblake

  nižem sve je bilo i prošlo i sve će biti i proći nizaće se samo

  nižem dane kao suve smokve da me u trenucima gladi ishrane

  nižem sve poraze da ih zamenim za jedan jedini dovoljan uspeh

  2002

  ja sam bog

  selo taraš

  kuća dede

  ise oprina

  konji i taljige

  uje žive oprina

  2012