bog bogom bogu bog 2016-01-21 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  21. januar

  ja sam skrivena nepriznavana potcenjivana onemogućavana vezanost muškarca za ženu

  1982

  naslonim čelo na nežnost. osetim tu je. samo se nasloni kaže mi

  1992

  ja sam prekršaj labudi su doleteli da izleče ovaj grad

  prekršim vreme ljubeći beskrajnu

  prekršim sve zakone rođen sam van njih

  prekršim sva pravila milorecivošću deteta

  prekršim šta sa kako da ne bih objašnjavao

  prekršim podrazumevanja iza kojih se kriju ku­kavičluci

  prekršim savez sa poreklom jer me on obavezuje na bedu i jad

  prekršim rutinu da joj se vratim ona mi daje snagu za nove zanose

  2002

  ja sam bog

  najvažnije je da sve

  što jesam i činim bude

  bogu milo a bogu je

  najmilije da sam

  bog 

  2012