bog bogom bogu bog 2016-01-27 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  27. januar

  ja sam dugačko debelo sleme u kući dare zličić. ispucao sam po

  sredini. paorski palac bi mogao ući. ali ću još dugo nositi krov ove kuće

  1982

  katedrala u kelnu je kao kameno more u nebu. crkve i jesu kamenje koje lebdi

  1992

  ja sam oduzimanje deljenje množenje sabiranje opraću leđa sporo ljubi me

  oduzimam delim množim sabiram neka se drugi

  na meni obogate čujem već mi kucaju na vrata

  oduzimam delim množim sabiram potrošio sam se

  oduzimam delim množim sabiram na način okeana

  komešajući se smirujući putujući isparavajući

  oduzimam delim množim sabiram ne fantaziram

  ispitujem se u krugu jednostavnosti počinjem i završavam

  oduzimam oteto delim jednako množim najboljima sabiram šarenilo

  oduzimam delim množim sabiram vežbam srčani mišić u vijugama sveta

  oduzimam delim množim sabiram kakogod koječega kolikogod koještarim

  2002

  ja sam bog

  bivaš me ljubavlju

  pevanjem me

  otkrivaš

  2012