bog bogom bogu bog 2016-02-09 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  9. februar

  ja sam potok i smilje

  1982

  sledeći minut ja sam već izašao iz u-bana i noć nad berlinom je

  razvejala moj doživljaj sa poljakinjom. a malopre dok sam zapisivao ove

  erotske minijature od prekjuče pored mene je sedela sedokosa i tamnoputa

  sredovečna grkinja i čitala kavafija. kada je izlazila na birken štrase nasmešili smo

  se. napolju se okrenula prema mom prozoru i nastavila da hoda sa devojačkom vedrinom

  1992

  ja sam nauk spašavanje dužnostima

  naučim da u porazu otkrijem klijanje novog podviga

  naučim da uživam ni u čemu i budem samo gospodstvo

  naučim svemirske poslove da bih ponekad zamenio svemir

  naučim da putujem bez prtljaga sa rukama slobodnim u hodanju

  naučim kako je reč treba lepa i važna sa njom sam već u ritmu same suštine

  naučim da mi se dobra misao dogodi u magnovenju i da je onda dugo i sporo promišljam

  naučim da bitke vodim sam sa samim sobom ljubav sa svima poljubac samo sa ljubljenom

  2002

  ja sam bog

  budi mi dojke

  nezaštićenost

  kurvi božijih

  2012