bog bogom bogu bog 2016-02-11 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  11. februar

  ja sam inje

  1982

  mnogo je slina bilo ove zime u mom nosu. čista voda čuvala

  me je da se ne zaledim na putevima. a tek vetar u kolenima

  1992

  ja sam obavljanje vraćam dug svome detinjstvu ko­je je

  bilo hrabro u kukavičluku to osećam danas jer sam dugo trpeo

  od predrasuda o hrabrosti a sada znam hrabar je onaj koji samo biva

  obavim cilj još me put nosi

  obavim proleće ničući sa mladicama navirem im polako

  obavim sebe gubeći se u svim pokretima kojima se krećem

  obavim misaone radove dok mi misao prebiva u sa­moj sebi

  obavim svakodnevnu šetnju i radujem se zbog njene neobaveznosti

  obavim sitnice brišem prašinu ribam kupatilo is­tresem jučerašnju tugu

  izostavim nepotrebne misli već mi mirišu majski bagremovi u februaru

  obavim jednu stvar pa tek onda drugu mislim na vetar koji se ne upliće u grane

  2002

  ja sam bog

  rumenilom

  uzbudljivog

  smirenja

  2012