bog bogom bogu bog 2016-02-15 00:00:00

  Ti
  si

  408820

  pupoljak

  15. februar

  ja sam preletanje zaista sivog neba i graktanje vrana u još nesvanulo jutro

  1982

  nedeljno popodne u seoskoj kafani u humpolecu u središnjoj

  češkoj. život protiče ozbiljno. uz pivo. i onako i onoliko koliko dozvoljava

  ni manje ni više. bez nade i očaja. onako kako se u humpolecu oduvek živelo

  1992

  ja sam postojanje istežem vrat nazirem se

  postojim ljubeći

  postojim u tragu koji ću tek načiniti

  postojim ne znajući da me neko posmatra

  postojim ježim se koža mi prima sve poglede

  postojim galeb sam nad namreškanom vodom

  postojim i sada kada me je sramota povredljiv sam kao staklo

  postojim kao da ne postojim ali kako da ne postojim kada jedan leptir leti oko mene

  2002

  ja sam bog

  niko nije hteo

  da bude bog

  eto tako sam

  ja bog

  2012