bog bogom bogu bog 2016-02-22 00:00:00

  Ti
  si

  409764

  pupoljak

  22. februar

  ja sam ruža žene koja je napisala jednu od najlepših i

  najmudrijih knjiga dvadesetog veka. knjigu o strahu i nadanju

  1982

  ko zna miris podruma iz kuće broj 12 odmah do bivšeg zanackog u ulici svetozara markovića

  u novom sadu taj poznaje miris u vlažnim stanovima siromašnih ljudi tamo gde nije lako živeti

  1992

  ja sam posluga čisti plod posluži se

  poslužim se divljenjem sa kojim dišem

  poslužim se plesom srce je uvek mlado

  poslužim se klupom koju samo dodirnem u prolazu

  poslužim se mekim tkivom da na njega prislonim svoje čelo

  poslužim drugog pesnika rečima koje mu grejem u svojim ustima

  poslužim se pričom da me omami dok spuštam glavu na današnje konačište

  poslužim se drugarstvom koje me je svih ovih godina čuvalo od hirovitosti sveta

  2002

  ja sam bog

  pesma koju

  pevam u srcu

  svakog bića

  2012