bog bogom bogu bog 2016-03-06 00:00:00

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  6. mart

  ja sam lebdeći moral. uznosim i gornjim uvidima se snažim. a onda ničice

  padam dole i tresem se pred silom zemaljskih zakona. sve je to reč o ženi

  1982

  ne pada sneg. plotina još nema

  1992

  ja sam predupređenje pevač koji je prestao da peva da bi se molio

  predupređujem dobro drugome

  predupređujem kao plamen sveće u mraku

  predupređujem svojim dnom koji je iznad razuma

  predupređujem otvoreno kao ostrvo okruženo morem

  predupređujem čuvam sve one koji padaju a da to ni ne znaju

  predupređujem mirom jezerske vode u čijem oku zri duša davaoca

  predupređujem presijava se led golo dete koje prosi na ulici čuvar je moje savesti

  2002

  ja sam bog

  miroslave svojim

  telom proslavi

  moje telo

  2012