bog bogom bogu bog 2016-03-13 00:00:00

  Ti
  si

  407479

  pupoljak

  13. mart

  ja sam kundalini. ženski uzrok. nahranila sam danas petoricu

  svojom toplinom a da se moja nežnost za ostale nije umanjila

  1982

  prljavi pod. beli luk. budini leptiri. plesnavi avan. ljuspice od

  crnog luka. neodgonetljivi štap. uzbudljiva tišina u šumi noću. u ovoj kući

  sam pre deset godina voleo jednu devojku. devojke nestanu u svojoj deci...

  1992

  ja sam predlog svakog jutra umijem lice da bih ceo dan

  živeo poeziju jer njeno srce hoće da se ja preobrazim

  predlažem ti izuzmi me iz ljudskih običaja

  predlažem ti povedi me svukud svakad i svakom

  predlažem ti budi svaka rečenica u ovoj knjizi

  predlažem ti oslobodi me termina tehnika i ško­la

  predlažem ti dodiruj mi nos sve dok se ne uzbudim

  predlažem ti donesi na sto šaku belih noćas opalih pa

  malo vlažnih od lepote otežalih nikad uvelih jutarnjih latica

  predlažem ti ne zaboravi na slonove kada me učiš nežnosti

  predlažem ti oseti me u osmehu uzbudi se mojom odanošću

  predlažem ti dubinom mi hrani visine da svetlošću ljubimo svetlost

  predlažem ti sve što je teško oseti kao lako kao da nekog privijaš na grudi

  2002

  ja sam bog

  duboko si u meni

  srećni moj čoveče

  podeli je odmah

  svima tu sreću

  2012