PUPOLJAK HODANJA

pupoljak hodanja

ili

svakog trena bog

je

pesma o pupoljku hodanja

prvi put drugom desetogodišnjem hodanju

prvi put drugom obilasku planete zemlje

2010-2020

 

pupoljku hodanja

sam do sada pevao u pesmi miroslav mandić bog

i

tekstovima pupoljak svih bića

na ovom linku su pevanja poslednjih

dve godine i dva meseca pupoljka hodanja

a

  Ti
  si

  408821

  pupoljak

  U JEDNOM TRENU BOGA POSLE DESET GODINA STVORIH HRAM TRENUTKA

  3085. hodanje pupoljka hodanja
  31. decembar 2019.

  poslednji 

  dan

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  poslednji

  dan

  hej

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  bog

  miroslav

  bogmiroslavmandićbog

  mandić

  bog

   

   

  danas

  je

  3652

  dan

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

   

   

  3085

  hodanje

  pupoljka

  hodanja

   

   

  sve

  moje

  je

  tvoje

   

   

  ja

  sam

  ti

   

  ti

  si

  ja

   

  ja

  sam

  bog

   

   

  još

  jednom

   

   

  ja

  sam

  ti

   

  ti

  si

  ja

   

  ja

  sam

  bog

   

   

  bog

  nije

  ništa

  drugo

  nego

  ja

  koje

  se

  baš

  tobom

  preobrazi

  u

  boga

   

   

  prvi

  put

  drugo

  desetogodišnje

  hodanje

  je

  preobraženje

  ja

  u

  boga

   

   

  preobraženje

  pesme

  u

  ljubav

  a

  ljubavi

  u

  boga

   

   

  preobraženje

  umetnosti

  u

  slobodu

  a

  slobode

  u

  boga

   

   

  preobraženje

  hodanja

  u

  istinu

  a

  istine

  u

  boga

   

   

  preobraženje

  boga

  u

  boga

  a

  boga

  u

  boga

  zar

  ne

   

   

  danas

  sam

  na

  dunavskom

  platou

  u

  blizini

  radeckog

  u

  jednom

  trenutku

  podigao

  hram

  trenutka

  i

  u

  tom

  trenu

  u

  kom

  sam

  podigao

  hram

  trenutka

  bio

  je

  istovremeno

  tren

  u

  kome

  sam

  završio

  prvi

  put

  drugo

  desetogodišnje

  hodanje

  zar

  ne

   

   

  viknuh

   

  trenutak

   

  bog

   

   

  sećaš

  se

  zar

  ne

  jer

  ti

  si

  oduvek

  i

  zauvek

  sa

  mnom

   

   

  hram

  trenutka

  ne

  samo

  da

  je

  hram

  trenutka

  nego

  je

  i

  hram

  večnosti

  jer

  trenutak

  i

  nije

  ništa

  drugo

  nego

  večnost

  baš

  kao

  što

  večnost

  jeste

  samo

  trenutak

  i

  ne

  samo

  da

  je

  hram

  trenutka

  hram

  i

  večnosti

  i

  trenutka

  nego

  je

  i

  nežno

  pevušenje

  boga

  u

  hramu

  boga

  umesto

  primalnog

  krika

  u

  prostoru

  i

  vremenu

   

   

  hram

  trenutka

  je

  svakog

  trena

  bog

  u

  hramu

  trenutka

  hramu

  boga

   

   

  .

  . . . 

  . .

  .

   

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

  jer

  ti

  me

  bože

  oduvek

  i

  zauvek

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  ljuljaš

  na

  mojim

  grudima

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

  još

  mi

  se

  ne

  rastaje

  sa

  tobom

   

   

  ni

  meni

  sa

  tobom

   

   

  još

  bih

  da

  te

  bože

  nežno

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

  i

  ja

  bih

  tebe

  bože

  miroslave

  božemiroslavemandićbože

  mandiću

  bože

  da

  nežno

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

  jedno

  smo

  bog

  sam

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  HVALA

  3084. hodanje pupoljka hodanja
  30. decembar 2019.

   

  još

  jedan

  dan

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  još

  jedan

  jedini

  dan

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  pupoljak

  pahulja

   

   

  hvala

   

   

  hvala

  planeti

  zemlji

  pupoljku

  svemira

   

   

  hvala

  pevanju

  stvaranju

  hodanju

   

   

  hvala

  ljubavi

  slobodi

  istini

   

   

  hvala

  bogu

  seksu

  novcu

   

   

  hvala

  siromašnima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  odbačenima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  zatvorenima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  bolesnima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  neprimećenima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  zaboravljenima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  zabranjenima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  obeleženima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  lažno

  optuženima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  poubijanima

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  vaši

  jer

  sve

  je

  vaše

   

  hvala

  džulijanu

  asanžu

  ljubav

  sloboda

  istina

  bog

  seks

  novac

  su

  tvoji

  jer

  sve

  je

  tvoje

   

   

  hvala

  samoći

   

   

  hvala

  tvom

  prisustvu

  iako

  te

  nema

   

   

  hvala

  porazima

  mojim

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  je

  sve

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  je

  svako

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  se

  usudio

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  čuva

  i

  ljubi

  svemir

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  čuva

  i

  ljubi

  planetu

  zemlju

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  čuva

  i

  ljubi

  sva

  bića

  i

  svako

  biće

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  je

  u

  svom

  ja

  otkrio

  sva

  ja

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  je

  u

  svim

  ja

  u

  svom

  ja

  otkrio

  ja

  boga

   

   

  hvala

  svakom

  ko

  se

  oslobodio

  svog

  ja

  u

  ime

  ja

  boga

  koji

  i

  jeste

  bog

  jer

  je

  svoje

  ja

  i

  stvorio

  i

  rodio

  u

  svakom

  ja

   

   

  hvala

  na

  milini

  praživota

   

   

  hvala

  na

  nevažnosti

   

   

  hvala

  trenu

   

   

  hvala

  planeti

  zemlji

   

   

  hvala

  svemiru

   

   

  hvala

  svim

  bićima

  na

  svakom

  biću

   

   

  hvala

  svakom

  biću

  na

  svim

  bićima

   

   

  hvala

  dobroti

   

   

  hvala

  lepoti

   

   

  hvala

  pevanjima

   

   

  hvala

  koracima

   

   

  hvala

  dobrom

  hodaču

   

   

  hvala

  ljubljenju

  i

  venčavanju

   

   

  hvala

  licu

  hodanja

   

   

  hvala

  pupoljku

  dana

   

   

  hvala

  pupoljku

  svih

  bića

   

   

  hvala

  za

  64

  pupoljka

  pevaju

  pupoljak

  svih

  bića

   

   

  hvala

  za

  vertikalu

  pevanja

   

   

  hvala

  mladiću

  koga

  sam

  danas

  video

  kako

  poskakujući

  od

  radosti

  uleće

  u

  crkvu

   

   

  hvala

  bruju

  hladnog

  vazduha

  dok

  sam

  hodao

  pored

  dunava

  uzvodno

  i

  tišini

  dok

  sam

  se

  vraćao

  nizvodno

   

   

  hvala

  za

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  EKONOMIJA SAVESTI PUPOLJKA PAHULJE 2010-2020

  3083. hodanje pupoljka hodanja
  28. decembar 2019.

  još

  tri

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  još

  samo

  tri

  dana

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  moje

  hodanje

  za

  radost

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  hvala

  za

  novac

  za

  pupoljak

  hodanja

  2010-2020

   

  hvala

  mirjana

   

  hvala

  vera

   

  hvala

  tibore

   

  hvala

  vladimire

   

  hvala

  ivana 

   

  hvala

  željko

   

  hvala

  marijana

   

  hvala

  sune

   

  hvala

  tibika

   

  hvala

  violeta

   

  hvala

  đorđe

   

  hvala

  branko

   

  hvala

  petre

   

  hvala

  arti

   

  hvala

  duško

   

  hvala

  jelena

   

  hvala

  branka

   

  hvala

  nhandan

   

  hvala

  maja

   

  hvala

  žarko

   

  hvala

  ana

   

  hvala

  zoltane

   

  hvala

  bjanka

   

  hvala

  ratka

   

  hvala

  kajo

   

  hvala

  marko

   

  hvala

  vesna

   

  hvala

  rore

   

  hvala

  valentina

   

  hvala

  ivana

   

  hvala

  dušane

   

  hvala

  kaća

   

  hvala

  ljiljana

   

  hvala

  gerda

   

  hvala

  ivane

   

  hvala

  mina

   

  hvala

  vojo

   

  hvala

  pero

   

  hvala

  miloše

   

  hvala

  marinko

   

  hvala

  branko

   

  hvala

  miroje

   

  hvala

  vesna

   

  hvala

  branko

   

  hvala

  nenade

   

  hvala

  nemanja

   

  hvala

  lidija

   

  hvala

  enese

   

  hvala

  srećko

   

  hvala

  siniša

   

  hvala

  nebojša

   

  hvala

  sanja

   

  hvala

  milice

   

  hvala

  matilda

   

  hvala

  kemalje

   

  hvala

  maša

   

  hvala

  miško

   

   

  hvala

  vam

  za

  68731

  evra

  koje

  ste

  mi

  darivali

  za

  deset

  godina

   

   

  svako

  ko

  mi

  je

  darivao

  novac

  doprineo

  je

  da

  sakupim

  68731

  evra

  što

  znači

  da

  mi

  je

  svako

  dao

  68731

  evra

   

   

  hvala

  ti

  na

  68731

  evra

  koje

  si

  mi

  dala

  i

  koje

  si

  mi

  dao

   

   

  potrošio

  sam

  42481

  evra

  na

  kirije

  račune

  lečenja

  lekove

   

   

  drugima

  sam

  dao

  7846

  evra

   

   

  meni

  je

  za

  hranu

  odeću

  obuću

  higijenu

  i

  rad

  ostajalo

  mesečno

  139

  evra

   

  ili

   

  4.6

  evra

  dnevno

   

   

  hvala

  pupoljcima

  slici

  64

  pupoljka

  pevaju

  pupoljku

  svih

  bića

  koju

  sam

  stvarao

  svakog

  dana

  deset

  godina

  i

  koja

  je

  prosila

  za

  moje

  desetogodišnje

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

   

   

  nadam

  se

  da

  će

  mi

  čudo

  ekonomije

  savesti

  i

  novac

  ljubavi

  slobode

  istine

  i

  u

  mojim

  osamdestim

  omogućiti

  da

  pevam

  stvaram

  hodam

  za

  boga

  tebe

  i

  sva

  bića

   

   

  svako

  ko

  ljubi

  i

  podaje

  se

  radost

  boga

  je

   

   

  sav

  moj

  novac

  je

  tvoj

  a

  ti

  si

  svetinja

  nepoznatosti

  moje

   

   

  nepoznatosti

  moja

  ti

  si

  bulka

  pored

  puta

   

   

  ti

  si

  svi

  moji

  porazi

  i

  jedna

  jedina

  pobeda

  boga

   

   

  pobeda

  boga

  je

  moja

  žudnja

  za

  tobom

  kojom

  ljubav

  sloboda

  istina

  živi

  oduvek

  i

  zauvek

  u

  svakom

  biću

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

   

  PREDSEDICIMA UJEDINJENIH NACIJA

  3082. hodanje pupoljka hodanja
  27. decembar 2019.

  još

  četiri

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  još

  četiri

  dana

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  moja

  umetnost

  za

  lepotu

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  predsednici

  moji

  sekretari

  ujedinjenih

  nacija

   

  vaša

  ekselencijo

   

  gledvine

  džebe

  1945-1946

   

  trigve

  li

  1946-1952

   

  dag

  hamaršalde

  1953-1961

   

  u

  tante

  1961-1972

   

  kurte

  valdhajme

  1972-1982

   

  havijere

  perez

  de

  kueljar

  1982-1992

   

  butrose

  butrose

  gali

  1992-1997

   

  kofi

  anane

  1997-2007

   

  ban

  ki

  mune

  2007-2016

   

  antonio

  guterešu

  2017

   

  prvom

  pesmom

  svakog

  bića

  i

  poslednjom

  pesmom

  svakog

  bića

  obraćam

  se

  vama

  jer

  vi

  predstavljate

  sve

  ljude

  i

  sve

  nacije

   

   

  izvor

  novog

  života

  ljubavi

  slobode

  istine

  energije

  novca

  nikad

  nije

  u

  postojećem

  u

  zakonima

  i

  granicama

  postojećeg

  i

  zato

  pevam

  stvaram

  hodam

  van

  postojećeg

  van

  zakona

  i

  van

  granica

   

   

  pevam

  stvaram

  hodam

  da

  bi

  svakom

  biću

  i

  svim

  bićima

  bilo

  dobro

  i

  lepo

  i

  da

  bi

  svako

  biće

  živelo

  ljubav

  slobodu

  istinu

  i

  imalo

  život

  večni

   

   

  zato

  se

  nadam

  da

  će

  postojeća

  administracija

  policija

  vojska

  i

  postojeće

  društvo

  imati

  razumevanja

  za

  moja

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  a

  da

  ću

  od

  vas

  sekretaru

  ujedinjenih

  nacija

   

  gledvine

  džebe

   

  trigve

  li

   

  dag

  hamaršalde

   

  u

  tante

   

  kurte

  valdhajme

   

  havijere

  perez

  de

  kueljar

   

  butrose

  butrose

  gali

   

  kofi

  anane

   

  ban

  ki

  mune

   

  antonio

  guterešu

   

  imati

  i

  podršku

   

   

  vi

  ste

  moja

  lična

  karta

  moj

  pasoš

  i

  moje

  zdravstveno

  socijalno

  i

  penziono

   

   

  moja

  ljubav

  čuva

  vas

   

   

  vi

  ste

  zaštita

  nezaštićenih

   

   

  sveta

  nevažnost

  važnija

  od

  svake

  važnosti

   

   

  budućnost

  čoveka

  je

  da

  više

  ne

  ubija

  nikog

  nego

  da

  vaskrsava

  svakog

  i

  bude

  jedno

  sa

  svim

  bićima

  i

  bogom

   

   

  sve

  je

  živo

  i

  sve

  je

  jedno

  i

  samo

  to

  da

  je

  sve

  živo

  i

  da

  je

  sve

  jedno

  daje

  život

  svakom

  i

  svim

  bićima

   

   

  bog

  je

  živ

   

  ljubav

  je

  živa

   

  sloboda

  je

  živa

   

  istina

  je

  živa

   

  sve

  je

  živo

   

   

  sve

  je

  živo

  i

  sve

  ljubi

  jedno

  drugo

   

   

  živeo

  život

   

  živela

  ljubav

   

  živeo

  bog

   

  predsedniče

  moj

   

  gledvine

  džebe

   

  trigve

  li

   

  dag

  hamaršalde

   

  u

  tante

   

  kurte

  valdhajme

   

  havijere

  perez

  de

  kueljar

   

  butrose

  butrose

  gali

   

  kofi

  anane

   

  ban

  ki

  mune

   

  antonio

  guterešu

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno 

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  LJUBIM TE BOŽE LJUBIM

  3081. hodanje pupoljka hodanja
  26. decembar 2019.

  još

  pet

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  još

  pet

  dana

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  moja

  pesma

  za

  dobrotu

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  čuđenje

  i

  divljenje

  su

  me

  vodili

  celog

  života

  pa

  i

  poslednjih

  deset

  godina

  a

  ne

  znatiželja

  i

  kritika

   

   

  čuđenje

  i

  divljenje

  su

  me

  otvorili

  za

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

   

   

  tašto

  je

  tražiti

  više

  kada

  je

  i

  manje

  dovoljno

  vilijam

  okamski

   

   

  noćas

  sam

  u

  polusnu

  mislio

  o

  poeziji

  i

  kako

  sam

  je

  celog

  života

  čitao

  samo

  na

  srpskom

  jeziku

  iako

  je

  bila

  napisana

  na

  kineskom

  engleskom

  francuskom

  nemačkom

  ruskom

  japanskom

  grčkom

  italijanskom

  portugalskom

  norveškom

  poljskom

  rumunskom

  mađarskom

  iranskom

  arapskom

  indijskom

  indijanskom

  srpskohrvatskom

  hrvatskom

  slovenačkom

  bosanskom

  crnogorskom

  makedonskom

  sanskritskom

  afričkom

  i

  na

  raznim

  drugim

  jezicima

  ali

  sam

  je

  ja

  uvek

  čitao

  samo

  na

  maternjem

  jer

  bilo

  koja

  i

  bilo

  čija

  poezija

  je

  uvek

  pevana

  jezikom

  deteta

   

   

  jezik

  poezije

  je

  majka

   

   

  otac

  poezije

  je

  bog

   

   

  čitanjem

  poezije

  napisane

  na

  raznim

  jezicima

  na

  jednom

  jedinom

  jeziku

  majke

  i

  boga

  pevao

  sam

  i

  pevam

  svi

  jezici

  su

  jedan

  jedini

  jezik

  pesme

   

   

  jezik

  pesme

  svih

  bića

   

   

   

  pesma

   

  boga 

   

  miroslava

   

  bogamiroslavamandićaboga

   

  mandića

   

  boga

   

  prvog

   

  pesnika

   

  svakog

   

  bića

   

  i

   

  poslednjeg

   

  pesnika

   

  svih

   

  bića

   

   

   

  pesma

   

  vilijem

   

  karlos

   

  vilijamsa

   

  i

   

  have

   

  eaten

   

  the

   

  plums

   

  that

   

  were

   

  in

   

  the

   

  icebox

   

  and

   

  which

   

  you

   

  were

   

  probably

   

  saving

   

  for

   

  breakfast

   

  forgive

   

  me

   

  they

   

  were

   

  delicious

   

  so

   

  sweet

   

  and

   

  so

   

  cold

   

  pojeo

   

  sam

   

  šljive

   

  što

   

  su

   

  bile

   

  u

   

  hladnjaku

   

  a

   

  koje

   

  si

   

  možda

   

  čuvala

   

  za

   

  doručak

   

  oprosti

   

  mi

   

  bile

   

  su

   

  izvrsne

   

  tako

   

  slatke

   

  i

   

  tako

   

  hladne

   

   

   

  poezija

  na

  jednom

  jedinom

  jeziku

  ljudi

  me

  je

  otvorila

  jednom

  jedinom

  jeziku

  minerala

  biljaka

  životinja

  ljudi

  anđela

  robota

  jednom

  jedinom

  jeziku

  svih

  bića

   

   

  sve

  što

  sam

  pevao

  stvarao

  hodao

  pevao

  sam

  stvarao

  sam

  hodao

  sam

  na

  jednom

  jedinom

  jeziku

  ljubavi

   

   

  jednom

  jedinom

  jeziku

  ljubavi

  svemira

   

   

  jednom

  jedinom

  jeziku

  ljubavi

  svih

  bića

   

   

  jednom

  jedinom

  jeziku

  ljubavi

  svakog

  bića

   

   

  jednom

  jedinom

  jeziku

  ljubavi

  boga

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

  2010-2020 ŽIVOT

  3080. hodanje pupoljka hodanja
  25. decembar 2019.

  još

  šest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  još

  šest

  dana

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  moj

  duh

  za

  slobodu

  uma

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  2010

  preseljenje

  sa

  liona

  na

  banovo

  brdo

  21. jun 2010

   

   

  prvi

  put

  doživeo

  da

  je

  kremiranje

  afirmacija

  vatre

  i

  svetlosti

  14. septembar 2010

   

   

  2011

  bole

  me

  pete

  početak

  muke

  s

  kalkanom

  10. januar 2011

   

   

  čudesan

  doživljaj

  zagrlio

  boga

  i

  osetio

  njegovo

  prisustvo

  17. februar 2011

   

   

  prvi

  put

  osetio

  da

  lakše

  podnosim

  samoću

  28. april 2011

   

   

  2012

  početak

  rada

  kafa

  hrabrosti

  11. januar 2012

   

   

  preseljenje

  sa

  banovog

  brda

  na

  čukaričku

  padinu

  1. april 2012

   

   

  deca

  božija

  robert

  muja

  vidan

  sinad

  edi

  sebastijan

  kemalj

  kemana

  ferdi

  ersan

  ljilji

  dejan

  selvin

  braim

  mirsad

  peđa

  aca

  filip

  david

  šana

  i

  još

  drugih

  dvadesetak

  na

  padini

  od

  2012

  do

  2019

  27. jun 2012

   

   

  2013

  od

  17:10

  do

  18:00

  doktorka

  elena

  kantar

  mi

  je

  otklanjala

  masno

  tkivo

  10. april 2013

   

   

  operacija

  je

  počela

  oko

  01h

  i

  trajala

  je

  oko

  četiri

  sata

  probudio

  sam

  se

  oko

  10h

  sa

  tri

  bajpasa

  milina

  praživota

  duboko

  hvala

  doktoru

  aleksandru

  đorđeviću

  29. maj 2013

   

   

  operacija

  vodene

  kile

  počela

  oko

  13:45

  i

  trajala

  do

  14:45

  duboko

  hvala

  doktoru

  ivici

  nikoliću

  3. decembar 2013

   

   

  2014

  hirurška

  intervencija

  raka

  kože

  na

  uhu

  trajala

  pola

  sata

  i

  ponovila

  se

  za

  dve

  nedelje

  duboko

  hvala

  doktorki

  heleni

  kantar

  17. septembar 2014

   

   

  šezdeset

  peti

  rođendan

  sloboda

  od

  vojnog

  obavezništva

  4. decembar 2014

   

   

  2015

  predivno

  trčkaranje

  i

  pevanje

  bogu

  kroz

  šumu

  17. septembar 2015

   

   

  ideja

  o

  trideset

  tri

  godina

  čitanja

  mojih

  knjiga

  svaki

  dan

  19. novembar 2015

   

   

  sva

  moja

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  sam

  prijavio

  svemirskom

  umu

  28. novembar 2015

   

   

  samo

  sedim

  i

  u

  bogu

  bog

  sam

  26. decembar 2015

   

   

  2016

  od

  danas

  se

  zovem

  miroslav

  mandić

  bog

  12. februar 2016

   

   

  rezultati

  žtitne

  nisu

  dobri

  duboko

  hvala

  doktorki

  vesni

  mijailović

  na

  pregledima

  i

  lečenju

  11. maj 2016

   

   

  2017

  samo

  skromnošću

  ka

  onom

  jablanu

  11. decembar 2017

   

   

  2018

  bože

  nežno

  te

  ljujam

  na

  mojim

  grudima

  17. april 2018

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  24. juni 2018

   

   

  od

  danas

  su

  pevanja

  samo

  vertikala

  22. novembar 2018

   

   

  2019

  najopasnije

  je

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  18. mart 2019

   

   

  preseljenje

  sa

  padine

  u

  žarkovo

  6. april 2019

   

   

  horor

  od

  lažne

  optužbe

  zbog

  fotografisanja

  jedne

  devojke

  za

  pupoljak

  dana

  9. juli 2019

   

   

  užas

  od

  pretnji 

  1. avgust 2019

   

   

  preselio

  se

  u

  magacin

  macura

  6. avgust 201

   

   

  od

  danas

  je

  9

  novembar

  dan

  svih

  bića

  i

  dan

  bog

  svakog

  dana

  bog

  9. novembar 2019

   

   

  preseljenje

  iz

  magacina

  macure

  u

  zemun

  1. novembar 2019

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

  13. decembar 2019

   

   

  život

  se

  ne

  meri

  brojem

  udisaja

  već

  trenucima

  koji

  nam

  oduzimaju

  dah

  maja

  angelu

  25. decembar 2019

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

   

  JEDANAEST DESETOGODIŠNJIH RADOVA

  3079. hodanje pupoljka hodanja
  24. decembar 2019.

  još

  sedam

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  još

  sedam

  dana

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  moja

  duša

  za

  ljubav

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  deset

  godina

  jedanaest

  puta

   

   

  1

  lišće

  drvo

  života

  prva

  desetogodišnja

  slika

  1975-1985

   

   

  2

  ruža

  lutanja

  prvo

  desetogodišnje

  hodanje

  1991-2001

   

   

  3

  ruža

  lutanja

  desetogodišnja

  knjiga

  1991-2001

   

   

  4

  trave

  druga

  desetogodišnja

  slika

  1991-2001

   

   

  5

  plave

  ruže

  treća

  desetogodišnja

  slika

  2006-2016

   

   

  6

  plavi

  film

  prvi

  desetogodišnji

  film

  2006-2016

   

   

  7

  pupoljak

  hodanja

  drugo

  desetogodišnje

  hodanje

  2010-2020

   

   

  8

  dobri

  hodač

  desetogodišnji

  crteži

  dobrog

  hodača

  koji

  mi

  je

  brojao

  korake

  i

  kilometre

  2010-2020

   

   

  9

  64

  pupoljka

  pevaju

  pupoljku

  svih

  bića

  64

  desetogodišnje

  slike

  kojima

  sam

  dobijao

  novac

  za

  desetogodišnje

  2010-2020

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  2010-2020

   

   

  10

  pupoljak

  dana

  desetogodišnje

  fotografije

  dana

  svakog

  dana

  2010-2020

   

   

  11

  lice

  hodanja

  desetogodišnje

  fotografije

  lica

  hodača

  svakog

  dana

  2010-2020

   

   

  i

  daće

  bog

   

   

  12

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  bogmiroslavmandićbog

  mandić

  bog

  desetogodišnje

  pesme

  boga

  svakog

  dana

  2012-2022

   

   

  i

  daće

  bog

   

   

  13

  autobiografija

  2020-2030

   

   

  14

  četvrta

  desetogodišnja

  slika

  2020-2030

   

   

  15

  treće

  desetogodišnje

  hodanje

  2020-2030

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  PRISLONITI OBRAZ UZ OBRAZ BOGA

  3078. hodanje pupoljka hodanja
  23. decembar 2019.

  još

  osam

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  još

  osam

  dana

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  moja

  krv

  za

  orgazam

  svakog

  i

  svih

  bića

   

   

  prvi

  moj

  desetogodišnji

  rad

  je

  bila

  desetogodišnja

  slika

  lišće

  drvo

  života

   

   

  stvarao

  sam

  je

  od

  moje

  dvadeset

  pete

  do

  trideset

  pete

  godine

   

   

  deset

  godina

  je

  žudnja

  za

  podvigom

  i

  čudom

   

  podvigom

  i

  čudom

  ljubavi

   

  podvigom

  i

  čudom

  slobode

   

  podvigom

  i

  čudom

  istine

   

  podvigom

  i

  čudom

  puta

   

  podvigom

  i

  čudom

  strpljenja

  i

  prefinjavanja

   

  podvigom

  i

  čudom

  nestajanja

  i

  preobražavanja

   

   

  deset

  godina

  je

  najveća

  celina

  za

  čoveka

  smeštenog

  između

  rođenja

  i

  sto

  godina

  života

   

  celina

  sačinjena

  od

  1

  i

  0

   

   

  deset

  godina

  me

  je

  otvorilo

  za

  100

  godina

  za

  1000

  godina

  za

  10000

  godina

  za

  100000

  godina

  za

  1000000

  godina

  za

  10000000

  godina

  za

  100000000

  godina

  za

  1000000000

  godina

  za

  bezbroj

  godina

  i

  samo

  za

  jednu

  jedinu

  večnost

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  moja

  umetnost

  prostora

   

   

  drugih

  deset

  godina

  hodanja

  je

  moja

  umetnost

  vremena

   

   

  prostore

  ti

  si

  beda

  moja

  i

  zato

  sam

  te

  pevanjem

  stvaranjem

  hodanjem

  preobrazio

  u

  put

   

  vreme

  ti

  si

  briga

  moja

  i

  zato

  sam

  te

  pevanjem

  stvaranjem

  hodanjem

  preobrazio

  u

  tren

   

   

  svakog

  trena

  bog

   

   

  prostore

  ja

  sam

  prostor

  koji

  rađa

  raj

   

   

  vreme

  ja

  sam

  vreme

  koja

  rađa

  večnost

   

   

  desetogodišnji

  radovi

  su

  mi

  otkrili

  trenutak

  baš

  kao

  što

  mi

  je

  jedan

  trenutak

  u

  jesen

  1988

  otkrio

  ružu

  lutanja

  prvo

  desetogodišnje

  hodanje

   

  pesmu

  o

  umetnosti

  hodanja

   

   

  joj

  i

  hej

  lepotom

  i

  božanstvenošću

  me

  je

  obasjalo

  lice

  ove

  luđakinje

  i

  prosjakinje

  na

  raskrsnici

  eto

  zašto

  sam

  drugi

  put

  hodao

  deset

  godina

   

   

  kisnem

  i

  gledam

  labudove

   

   

  hodam

  deset

  koraka

  za

  deset

  godina

   

   

  uho

  sam

  huku

  vetra

  u

  granama

   

  huku

  deset

  godina

  u

  meni

   

   

  telo

  deset

  godina

  je

  u

  mom

  telu

   

   

  deset

  godina

  je

  usuditi

  se

  i

  biti

  ljubavnik

  svim

  tim

  godinama

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  ZAŠTO SAM JA BOG

  3077. hodanje pupoljka hodanja
  21. decembar 2019.

  jer 

  je

  još

  deset

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  hej

  još

  deset

  dana

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  neudruživati

  se

  biti

  dobrota

  i

  lepota

   

   

  ja

  sam

  bog

  jer

  ja

  sam

  bog

   

   

  ja

  sam

  bog

  jer

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  grudima

  žena

  dojena

   

  vinom

  odanosti

  zanesena

   

  siromašnima

  hranjena

   

  kad

  osetim

  kako

  se

  mnogi

  ljudi 

  hrabro

  kreativno

  i

  duhovito

  bore

  za

  mene

  ja

  se

  tada

  slatko

  vrtim

  svemirom

  i

  samo

  dremam

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  jer

  plimom

  i

  osekom

  razgovaramo

  mesec

  i

  ja

   

  neodustajemo

  od

  boga

  u

  sebi

  i

  sebe

  u

  bogu

  ni

  mesec

  ni

  ja

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  jer

  se

  sa

  merkurom

  venerom

  marsom

  jupiterom

  saturnom

  uranom

  neptunom

  čujem

  svaki

  dan 

  a

  na

  porodičnim

  ručkovima

  se

  jedni

  drugima 

  radujemo

  i

  sunčevom

  svetlošću

  nazdravljamo

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  jer

  svemirska

  prašina

  meteoroidi

  i

  asteroidi

  padaju

  po

  meni

   

  gvožđe

  sam

   

  kiseonik

  sam

   

  silicijum

  sam

   

  magnezijum

  sam

   

  sumpor

  sam

   

  nikl

  sam

   

  kalcijum

  sam

   

  aluminijum

  sam

   

  živim

  sa

  tajfunima

  ciklonima

  zemljotresima

  mećavama

  uraganima

  tornadima

  seksom

   

  ptice

  lete

  kroz

  noć

   

  misli

  lete

  svemirom

   

  u

  jednom

  trenutku

  sve

  leti

   

  to

  se

  zove

  bog

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  oružje

  zamenjeno

  ljubavlju

   

  alati

  zamenjeni

  idejama

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  pupoljci

  u

  srcima

  ptica

   

  ptice

  u

  srcima

  zvezda

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  bogoljubeća

  ljubav

  boga

  nam

  jedinog

   

  pahuljica

  na

  dlanu

  svačije

  krhkosti

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  planeta

  lutalica

   

  lutalica

  zauvek

  zalutala

  i

  izgubljena

  u

  srcu

  boga

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  jednog

  dana

  ću

  i

  ja

  umreti

  i

  sve

  moje

  sestre

  i

  sva

  moja

  braća

  planete

  će

  umreti

   

  umreće

  i

  sunce

  i

  sve

  zvezde

  i

  svemir

  će

  umreti

  ali

  ova

  pesma

  o

  meni

  nikad

  neće

  umreti

  i

  sve

  će

  iz

  ove

  pesme

  ponovo

  vaskrsnuti

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  budući

  predsednik

  planete

  zemlje

  rođen

  iz

  ovih

  pevanja

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  večni

  predsednik

  svemira

  u

  ovoj

  pesmi

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  rukopis

  boga

  u

  ovoj

  hodačkoj

  šaci

  koja

  me

  peva

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  ZAŠTO SAM JA LEPOTA

  3076. hodanje pupoljka hodanja
  20. decembar 2019.

  jer 

  je

  jedanaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  neudruživati

  se

  biti

  istina

   

   

  ja

  sam

  lepota

  jer

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

   

  ja

  sam

  planeta

  lepote

   

  zemlja

  kontinenti

  okeani

   

  neko

  ko

  te

  ljubi

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  umivanje

  pesmom

  jutarnjeg

  rumenila

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  ostrva

  glečeri

   

  peskovite

  obale

   

  zemlja

  proplanaka

  i

  jezera

  planinskih

   

   

  ja

  sam

  planeta

  horizonata

  beskrajnih

   

  pučina

  bezvremenih

   

  plava

  zemlja

  koja

  se

  vrti

  i

  kruži

   

   

  stada

  koza

  se

  bele

  kao

  sneg

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  kanjoni

  i

  pustinje

   

  zemlja

  semenju

   

  zalogaji

  ustima

   

  duboko

  korenje

   

  pouzdana

  stabla

   

  krhki

  plodovi

   

  slatko

  voće

  na

  usnama

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  mleko

  konja

   

  majka

  odbeglog

  deteta

   

  zemlja

  anđela

  i

  dece

  ulica

   

  planeta

  zemlja

  raj

  nestalim

  vrstama

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  vetrovi

  duvaju

  mojim

  dolinama

   

  snegovi

  padaju

  mojim

  planinama

   

  potoci

  teku

  mojim

  rekama

   

  svakom

  ljubim

  ruke

   

  svakom

  perem

  noge

   

  podajem

  se

  svemiru

   

  srećno

  dete

  sunca

  sam

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  osunčane

  padine

  mog

  rukopisa

   

  majke

  orgazmima

  zaboravljaju

  na

  one

  koje

  su

  već

  rodile

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  vihori

  i

  virovi

   

  sve

  znam

   

  sve

  vidim

   

  sve

  čujem

   

  sve

  pamtim

   

  sve

  praštam

   

  sve

  oslobađam

   

  svakom

  se

  podajem

   

  svakog

  nadahnjujem

   

  sama

  na

  staroj

  drvenoj

  klupi

  večera

  jedna

  žena

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  sunce

  me

  zove

  svetlosti

  moja

  plava

   

  dome

  moj

  zeleni

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  jer

  sam

  sve

  moje

  ravnice

  svesti

   

  sve

  moje

  planine

  savesti

   

  sve

  devojke

  u

  vinogradima

  mojim

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  staza

  i

  vatra

   

  zelena

  trava

   

  žuti

  maslačci

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  točak

  i

  poluga

   

  sećanje

  svih

  bića

   

  vaskrsenje

  svakog

  bića

   

  hodaj

  po

  meni

  jer

  po

  meni

  trče

  jarići

  zečevi

  i

  drveće

   

   

  ja

  sam

  planeta

  orgazama

  jer

  sporim

  hodanjem

  miluje

  me

  ovaj

  koji

  peva

  me

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  ZAŠTO SAM JA DOBROTA

  3075. hodanje pupoljka hodanja
  19. decembar 2019.

  jer 

  je

  dvanaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  neudruživati

  se

  biti

  sloboda

   

   

  ja

  sam

  dobrota

  jer

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  stranac

   

  građanin

  svakog

  grada

   

  seljanin

  svakog

  sela

   

  hodač

  po

  svim

  putevima

  mojim

   

  plesač

  rečima

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  svi

  narodi

   

  progonjeni

  narodi

  pogotovo

   

  svi

  oni

  koji

  nemaju

  dom

  moj

  su

  dom

  jer

  ja

  živim

  u

  onima

  koji

  nemaju

  dom

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  dok

  kamilica

  uživa

  u

  jakom

  suncu

  pred

  pljusak

  koji

  su

  najavili

  za

  poslepodne

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  dok

  mladić

  sedi

  na

  drvenom

  koturu

  pije

  kafu

  puši

  i

  posmatra

  automobile 

  koji

  jure

  autoputem

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  dok

  pas

  vuče

  devojku

  koja

  od

  stida

  kida

  list

  sa

  žive

  ograde

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  zemlja

  vulkana

  i

  grmljavina

   

  ko

  čuva

  drugoga

  ljubi

  me

   

  ko

  ljubi

  svakoga

  čuva

  me

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  muzika

  munja

   

  jutro

  na

  reci

   

  pesma

  u

  koraku

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  gejziri

  cunamiji 

  poplave

  požari

  suše

  kisele

  kiše

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  brak

  atoma

  i

  svemira

   

  čestitost

  čestica

   

  savršenstvo

  kruga

  u

  šestaru

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  kap

  dobrote

  i

  dobrota

  kapi

   

   

  rosa

  dobrote

  i

  dobrota

  rose

   

  suza

  dobrote

  i

  dobrota

  suze

   

  nenasilje

  dobrote

  i

  dobrota

  nenasilja

   

   odanost

  dobrote

  i

  dobrota

  odanosti

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  ukus

  čokolade

   

  svetlucanje

  svitaca

   

  sjaj

  zvezda

  padalica

   

  milinom

  se

  prožimaju

  sva

  bića

  na

  meni

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  brak

  jelena

  i

  jablana

   

  svakom

  ko

  živi

  na

  meni

  ja

  sam

  jedan

  jedini

  dom

   

  jedina

  država

   

  jedina

  porodica

   

  jedan

  sto

   

  jedno

  uzglavlje

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  svako

  ko

  pobedi

  sebe

  čuva

  me

   

  vetar

  drugome

  u

  leđa

  vetar

  je

  i

  u

  mojim

  leđima

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  ZAŠTO SAM JA ISTINA

  3074. hodanje pupoljka hodanja
  18. decembar 2019.

  jer

  je

  trinaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  neudruživati

  se

  biti

  ljubav

   

   

  jer

  ja

  sam

  planeta

  istine

  i

  istina

  planete

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  krici

  i

  urlici

   

  apokalipsa

  atomskim

  oružjem

  i

  ratna

  industrija

   

  naftne

  bušotine

  i

  naftna

  industrija

   

  užasna

  miniranja

  i

  teška 

  industrija

   

  masovna

  seča

  šuma

  i

  industrija

  drveta

   

  užasni

  krici

  u

  klanicama

  i

  industrija

  mesa

   

  izazvana

  glad

  i

  industrija

  hrane

   

  širenje

  bolesti

  i

  industrija

  lekova

   

  koncerti

  i

  muzička

  industrija

   

  sport

  i

  sportska

  industrija

   

  televizija

  i

  industrija

  zabave

   

  konzumerizam

  i

  industrija

  pohlepe

   

  države

  i

  industrija

  propagande

   

  banke

  i

  industrija

  novca

   

  škole

  i

  industrija

  porobljavanja

   

  komformizam

  i

  kreativna

  industrija

   

  izrabljivanje

  domaćih

  životinja

  i

  industrija

  kulture

   

  trgovina

  robljem

  i

  industrija

  antropocentrizma

   

  zloupotreba

  dečije

  seksualnosti

  i

  industrija

  kapitala

   

  zločinačka

  naučna

  istraživanja

  i

  industrija

  nauke

   

  ne

  pristajem

   

  niko

  nema

  prava

  da

  me

  bombarduje

  buši

  minira

  iskopava

  seče

  kolje

  izgladnjuje

  razboljeva

  drogira

  zaglupljuje

  prodaje

  ograđuje

  prisvaja

  porobljava

  pripitomljava

  trguje

  truje

  deli

  zagađuje

  istražuje

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  nenasilje

  teče

  mojim

  venama

   

  žile

  moje

  indijanci

  su

  moji

  voljeni

   

  vene

  cigani

  moji

  voljeni

   

  odbačeni

  voljeni

  moji

  hleb

  nadnaravni

  i

  nasušni

   

  siromašni

  moji

  voljeni

  so

  jedina

   

  prezreni

  moji

  voljeni

  vino

  božije

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  venčani

  drug

  nepoznatom

   

  venčana

  druga

  neshvatljivom

   

  širenje

  ruku

  protivrečnom

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  drvo

  života

  samog

   

  pažljivost

  je

  u

  prirodi

  velike

  dobrote

   

   

  ja

   

  sam

   

  planeta

   

  istine

   

  i

   

  ja

   

  kao

   

  i

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

  energiju

   

  zovem

   

  dobrota

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  ista 

  sam

  kao

  sunce

   

  kao

  što

  si

  ti

  isti

  kao

  ja

   

  sunce

  isto

  kao

  svemir

   

  svemir

  isti

  kao

  bog

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  kad

  otpadne

  orah

  u

  njemu

  sam

  i

  ja

   

  kad

  glista

  bezbedno

  pređe

  put

  sa

  njom

  se

  radujem

  i

  ja

   

  kad

  stranac

  u

  nečijem

  srcu

  nađe

  dom

  to

  srce

  sam

  i

  ja

   

   

  ja

   

  sam

   

  planeta

   

  zemlja

   

  uživam

   

  kad

   

  u

   

  toplim

   

  noćima

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  skine

   

  košulju

   

  i

   

  golom

   

  kožom

   

  miluje

   

  me

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  ZAŠTO SAM JA SLOBODA

  3073. hodanje pupoljka hodanja
  17. decembar 2019.

  jer

  je

  četrnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  neudruživati

  se

  biti

  svako

   

   

  ja

  sam

  sloboda

  jer

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  jer

  ja

  sam

  sloboda

   

  ljubičaste

  lavande

   

  žute

  pčele

   

  sladki

  med

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  sve

  rase 

  i

  sve

  vrste

  koje

  će

  zajedničku

  budućnost

  iz

  mene

  stvoriti

   

   

  ja

  sam

  sloboda

   

  ja

  sam

  kapi

  kiše

   

  nežnost

  po

  kišnjenju

   

   

  ja

  sam

  planeta

  preobražaja

   

  iskupljenje

  i

  oproštaj

   

  zajedništvom

  plovimo

  okeanima

  svemira

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  po

  cveću

  čuvena

   

  ružama

  proslavljena

   

  sav

  novac

  ovog

  sveta

  je

  moj

   

  sva

  poslušanja

  su

  moje

  zlato

   

   

  ja

  sam

  planeta

  slobode

   

  zalogaj

  pod

  miškom

   

  zemlja

  pod

  nogama

   

  srce

  suncem

  rođeno

   

   

  ja

  sam

  planeta

  slobode

   

  sloboda

  zemlje

   

  uživam

  u

  svim

  bokovima

  kojima

  me

  njišu

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  uvojak

  napuštenog

  deteta

   

  rođenjem

  svakog

  bića

  rađam

  se

  i

  obnavljam

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  i

  kao

  i

  moje

  sestre

  kurve

  samo

  se

  podajem

  i

  ljubim

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zamlja

  jer

  ja

  sam

  kurva

  ljubavi

   

  kurva

  slobodi

   

  kurva

  istini

   

  pogledaj

  me

  voljeni

   

  ne

  ostavljaj

  me

  obeznađeni

  ti

  si

  moja

  jedina

  nada

   

   

  ja

  sam

  planeta

  bajka

   

  jer

  samo

  se

  bajkom

  slobode

  mogu

  izboriti

  da

  me

  komfor

  ljudi

  ne

  porobi

  a

  razbijanje

  atoma

  ne

  razori

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  jer

  se

  slobodi

  podajem

   

  sloboda

  daje

  svoj

  život

  meni

  ja

  dajem

  moj

  život

  slobodi

   

  ko

  se

  davanjem

  svog

  života

  sebe

  oslobodi

  postaje

  bog

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  tamo

  gde

  se

  šume

  prostiru

   

  tamo

  gde

  se

  šareni

  poljsko

  cveće

   

  tamo

  gde

  se

  pesak

  širi

  i

  cveta

   

  tamo 

  gde

  ničija

  noga

  još

  nije

  kročila

   

  tamo

  gde

  se

  zvezde

  u

  mojim

  vodama

  ogledaju

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  ZAŠTO SAM JA LJUBAV

  3072. hodanje pupoljka hodanja
  16. decembar 2019.

  jer 

  je

  petnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  neudruživati

  se

  biti

  sve

   

   

  jer

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  pupoljak

  svemira

   

   

  jer

  ja

  sam

  planeta

  lutalica

   

  nebo

  mi

  je

  ime

   

  okean

  prezime

   

  zemlja

  nadimak

   

  ljubavlju

  stvorena

   

  nežnošću

  čuvana

   

  jednog

  daha

   

  prvog

  uzdaha

   

  planet

  bez

  rata

   

  planet

  sve

  mira

  i

  mira

  svemira

   

   

  ja

  sam

  ljubav

  jer

  svaki

  korak

  mi

  je

  dom

   

  svako

  biće

  sestra

  i

  brat

   

  cikorije

  plave

   

  bulke

  crvene

   

  kajsije

  rumene

   

  lubenice

  zelene

   

  kreket

  žaba

  čuva

  me

   

   

  ja

  sam

  ljubav

  jer

  volim

  kišu

  kad

  pada

  po

  pevaču

  koji

  me

  peva

  i

  ljubi

   

   

  ja

  sam

  ljubav

  jer

  teglenjima 

  me

  prokrvljuju

  a

  namigivanjem

  zasmejavaju

   

   

  ja

  sam

  ljubav

  jer

  mirišem

  na

  tebe

   

  bebu

  tek

  rođenu

   

  svako

  ko

  se

  rodi

  je

  moj

  pupoljak

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  poljubi

  me 

  u

  predvečerje

   

  zagrli

  me

  u

  ponoć

   

  probudimo

  se

  u

  praskozorje

  da

  bosonogi

  gazimo

  po

  mokroj

  travi

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  sitni

  puževi

   

  ogromne

  kornjače

   

  mudri

  slonovi

   

  leptiri

  i

  pauci

   

   

  ja

  sam

  ljubav

  jer

  su

  ajkule

  orlovi

  u

  morima

  a

  orlovi

  ajkule

  u

  nebesima

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  planeta

  ljubavi

   

  pegavi

  dečak

  koga

  svakog

  dana

  srećem

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  trenuci

   

  jutro

  podne

  veče

  ponoć

   

  dvadeset

  četiri

  sata

   

  sedam

  dana

   

  četiri

  godišnja

  doba

   

  dvanaest

  meseci

   

  godine

  i

  godine

  mladosti

  moje

   

   

  ja

  sam

  ljubav

  jer

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  heruvimi

  u

  kretenima

   

  serafini

  u

  idiotima

   

  anđeli

  u

  autističnima

   

  spasenje

  u

  govnima

   

  lepota

  u

  grozoti

   

  šansa

  da

  svako

  misli

  o

  svemu

  samo

  svojom

  glavom

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

  jer

  ja

  sam

  ljubav

   

  hladni

  sladoled

   

  led

  na

  mojim

  polovima

   

  žar

  u

  mojim

  jajima

   

  rika

  lavova

   

  kukurikanje

  petlova

   

  lepet

  gusaka

   

  crvi

  u

  jabuci

   

  seks

  u

  svakoj

  mladi

   

  prastare

  masline

   

  talasi

  što

  se

  o

  stene

  razbijaju

   

   

  ja

  sam

  planeta

  zemlja

   

  miris

  hleba

  hej

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  JEDNOSTAVNOST PODAVANJA

  3071. hodanje pupoljka hodanja
  14. decembar 2019.

  još

  sedamnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobođenje

  ljudi

   

   

  svemir

  je

  sve

  i

  sve

  je

  mir

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

  mir

  je

  sve

  i

  sve

  je

  svemir

   

   

  uživam

  u

  svemiru

   

  i

   

  učim

  se

  da

  pišem

  svoje

  ime

   

   

  nežnost

  je

  u

  svemiru

   

   

  ljubav

  je

  u

  imenu

   

   

  svemir

  i

  ime

  jedno

  su

  i

  isto

  su

   

   

  reč

  i

  broj

  jedno

  su

  i

  isto

  su

  3

  1

  4

  5

  2

  1

  4

  2

  22

  su

   

   

  jedan

  je

  život

   

   

  jedna

  je

  ljubav

   

   

  jedan

  je

  bog

   

   

  sve

  iz

  boga

  i

  sve

  bogu

  i

  eto

  i

  života

  i

  ljubavi

  i

  novca

  i

  večnosti

   

   

  hodam

   

   

  hodanje

  je

  muzika

  boga

   

   

  muzika

  boga

  je

  golotinja

   

   

  pevam

  stvaram

  hodam

  jesam

  ljubim

  podajem

  se

  svakom

  biću

  koje

  žudi

  da

  se

  svakog

  trena

  podaje

  i

  svemiru

  i

  svemu

  i

  svakom

  i

  ljubavi

  i

  slobodi

  i

  istini

  i

  dobroti

  i

  lepoti

  i

  bogu

   

   

  bog

  i

  jeste

  bog

  jer

  je

  svakog

  trena

  bog

   

  bog

  i

  jeste

  bog

  jer

  svakog

  trena

  peva

  stvara

  hoda

  jeste

  ljubi

  i

  podaje

  se

  i

  svemiru

  i

  svemu

  i

  svakom

  i

  ljubavi

  i

  slobodi

  i

  istini

  i

  dobroti

  i

  lepoti

  i

  bogu

   

   

  biti

  bit

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  ljubav

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  sloboda

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  istina

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  dobrota

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  lepota

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  pesma

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  umetnost

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  hodanje

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  muzika

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  golotinja

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  biti

  podavanje

  boga

  to

  mi

  je

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  DAN POSLE DRUGOG OBILASKA PLANETE ZEMLJE PUPOLJKA SVEMIRA

  3070. hodanje pupoljka hodanja
  13. decembar 2019.

  još

  osamnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobođenje

  životinja

   

   

  2825

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  i

  bogmiroslavmandićbog

  horizontala

  od

  jedne

  reči

  i

  vertikala

  od

  četiri

  reči

  današnja

  pesma

  ja

  sam

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

  pesma

  imena

  i

  ime

  pesme

   

   

  umetnost

  imena

  i

  ime

  umetnosti

   

   

  hodanje

  imena

  i

  ime

  hodanja

   

   

  rad

  na

  imenu

   

   

  ime

  u

  radu

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

  autor

   

   

  planeta

  zemlja

  pupoljak

  svemira

   

  delo

   

   

  planetu

  zemlju

  pupoljak

  svemira

  sam

  pevao

  stvarao

  hodao

  sa

  3069

  hodanja

  i

  sa

  prosečnih

  12.950

  kilometara

  hodanja

  dnevno

  deset

  godina

  osim

  nedelje

   

   

  posle

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  sve

  se

  promenilo

  i

  sve

  je

  još

  više

  isto

   

   

  bog

   

   

  ja

  koji

  sam

  niko

  i

  koji

  nemam

  pravo

  na

  život

  drugi

  put

  obiđoh

  planetu

  zemlju

   

   

   

  ja

   

  koji

   

  sam

   

  niko

   

  i

   

  koji

   

  žudim

   

  za

   

  tvojom

   

  ljubavlju

   

  postah

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

   

  ja

   

  koji

   

  sam

   

  niko

   

  i

   

  koji

   

  nemam

   

  pravo

   

  ni

   

  na

   

  život

   

  ni

   

  na

   

  ljubav

   

  bog

   

  sam

   

   

   

  bog

   

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

   

  bog

   

   

   

  bog

  bogom

  bogu

  bog

   

   

  jebežljivo

  je

  biti

  neko

  ko

  je

  dva

  puta

  obišao

  planetu

  zemlju

  i

  to

  najobičnijim

  korakom

  i

  svetom

  nevažnošću

   

   

  najobičnijim

  korakom

  svih

  bića

   

   

  svetom

  nevažnošću

  svakog

  bića

   

   

  na

  ruži

  lutanja

  sam

  postao

  put

  i

  ruža

   

   

  na

  pupoljku

  hodanja

  put

  se

  preobrazio

  u

  stazu

  a

  ruža

  u

  pupoljak

   

   

  kada

  sam

  na

  ruži

  lutanja

  prvi

  put

  obišao

  planetu

  zemlju

  nastavio

  sam

  da

  hodam

  svemirom

   

   

  hodanje

  svemirom

  sam

  nastavio

  i

  danas

  nepoznatim

  mi

  ulicama

  zemuna

  posle

  jučerašnjeg

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

   

  svemir

  je

  sve

  i

  sve

  je

  mir

   

   

   

  bog

   

  miroslav

   

  bogmiroslavmandićbog

   

  mandić

   

  bog

   

   

   

  mir

  je

  sve

  i

  sve

  je

  svemir

   

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  POSLEDNJI KORAK PUPOLJKA HODANJA

  3069. hodanje pupoljka hodanja
  12. decembar 2019.

  još

  devetnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobođenje

  biljaka

   

   

  mir

   

   

  za

  sat

  jedan

  polazim

  na

  3069

  hodanje

  pupoljka

  hodanja

  ka

  57 250 000

  poslednjem

  koraku

  u

  drugom

  obilasku

  planete

  zemlje

   

   

  raznežim

  se

  dok

  mislim

  na

  sve

  divote

  koje

  bića

  čine

  da

  bi

  boga

  proslavile

   

   

  sve

  što

  neko

  čini

   

  za

  bilo

  koga

   

  za

  sve

   

  za

  boga

   

  čudo

  je

   

   

  kad

  neko

  čini

  nešto

   

  za

  bilo

  koga

   

  za

  sve

   

  za

  boga

   

  i

  sam

  postaje

  čudo

   

   

  postaje

  bilo

  ko

   

  postaje

  sve

   

  postaje

  bog

   

   

  postaje

  ljubav

  boga

  kojom

  bog

  ljubi

   

   

  bilo

  je

  mirno

  i

  obično

   

   

  kao

  bog

   

   

  kao

  svaki

  korak

   

   

  kao

  svaki

  tren

   

   

  bili

  su

  mirela

  marko

  i

  ivana

   

   

  u

  12:43

  u

  centru

  svemira

  sam

  se

  zaustavio

  na

  57 250 000

  koraku

  obišavši

  planetu

  zemlju

  drugi

  put

   

   

  prvi

  put

  sam

  planetu

  zemlju

  obišao

  kao

  miroslav

  mandić

  čovek

   

   

  drugi

  put

  sam

  planetu

  zemlju

  obišao

  kao

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  bog

   

   

  u

  to

  ime

  pijem

  za

  tebe

  boginjo

  moja

   

   

  bog

   

   

  pijem

  za

  to

  da

  više

  obilazak

  planete

  zemlje

  neću

  pisati

  italikom

  jer

  su

  i

  prvi

  obilazak

  planete

  zemlje

  i

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  bili

  zaista

  obilazak

  planete

  zemlje

   

   

  u

  prvom

  desetogodišnjem

  hodanju

  je

  planeta

  zemlja

  postala

  ruža

   

   

  u

  drugom

  desetogodišnjem

  hodanju

  je

  planeta

  zemlja

  postala

  pupoljak

  svemira

   

   

  voleo

  bih

  da

  napravim

  i

  treće

  desetogodišnje

  hodanje

   

   

  ne

  znam

  da

  li

  ću

  to

  uraditi

  ali

  znam

  da

  ako

  bude

  trećeg

  desetogodišnjeg

  hodanja

  to

  neće

  biti

  treći

  obilazak

  planete

  zemlje

  nego

  prvi

  obilazak

  svemira

   

   

  na

  tvojoj

  sam

  strani

  dobri

  dečače

  moj

   

   

  tvoj

  sam

  dečavojčice

  moja

   

   

  živeo

  život

   

  živela

  ljubav

   

  živeo

  bog

   

   

  živelo

  pevanje

   

  živelo

  stvaranje

   

  živelo

  hodanje

   

   

  još

  devetnaest

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

    

   

  bogmiroslavmandićbog

  od

  danas

  ime

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  pišem

  jednom

  rečju

  i

  jednim

  jedinim

  bogom

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  JOŠ 6954 KORAKA PUPOLJKA HODANJA DO POSLEDNJEG KORAKA DRUGOG OBILASKA PLANETE ZEMLJE

  3068. hodanje pupoljka hodanja
  11. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  oslobođenje

  kamenja

   

   

  ostalo

  je

  još

  deset

  kilometara

  do

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  pet

  danas

  pet

  sutra

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  kao

  odlazak

  kroz

  šumu

  do

  vodopada

   

   

  hodanje

  koje

  omogućava

  svakom

  da

  jeste

  ono

  što

  jeste

  i

  što

  želi

  da

  bude

   

   

  drugi

  obilazak

  pllanete

  zemlje

  je

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

  koje

  omogućava

  svakom

  pa

  i

  meni

  da

  jesam

  ono

  što

  jesam

  i

  što

  želim

  da

  budem

   

   

  to

  što

  jesam

  je

  isto

  ono

  što

  želim

  da

  budem

   

   

  bog

   

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

   

   

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

   

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

   

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  autor

  pupoljka

  pahulje

   

   

  večni

  dom

  večne

  umetnosti

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  iskupljenjem

  nepomirljivosti

  vodim

  velikom

  slaganju

   

   

  ljubljenjem

  suprotnosti

  i

  venčanjem

  nespojivog

  vaskrsavam

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  kolenopokleknuće

  svakog

  koga

  sam

  povredio

  i

  svakog

  ko

  je

  povređen

   

   

  drugi

  obilazak

  je

  priznanje

  da

  sam

  baš

  ja

  najveći

  krivac

  i

  to

  krivac

  za

  sve

  i

  zato

  je

  pupoljak

  hodanja

  zavet

  pokajanju

  oproštenju

  iskupljenju

  obnavljanju

  preobražavanju

  vaskrsenju

  svih

  i

  svakog

  bića

   

   

  drugi

  obilazak

  je

  izvor

  života

  za

  sva

  bića

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  izvor

  ljubavi

  za

  sve

  odbačene

  zabranjene

  neprimećene

  lažno

  optužene

  za

  sve

  koji

  su

  izloženi

  pretnjama

  zatvorenima

  nevoljenima

  samima

  mučenima

  poubijanima

   

   

  hodam

  3068

  hodanje

  pupoljka

  hodanja

  i

  osećam

  svako

  je

  izvor

  svima

  i

  svi

  su

  ušće

  svakom

   

   

  svako

  može

  dati

  sve

  drugome

   

   

  svako

  može

  sve

  primiti

  od

  drugog

   

   

  svako

  svakom

  može

  biti

  i

  sve

  i

  mir

  i

  svemir

   

   

  svako

  ja

  je

  ti

  i

  svako

  ti

  je

  ja

  i

  svako

  ja

  je

  ja

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  jedinstveno

  umetničko

  delo

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

   

   

  ostalo

  je

  još

  6954

  koraka

  do

  poslednjeg

  koraka

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  i

  gle

  otkrića

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  jedina

  opasnost

  ovog

  sveta

  je

  ljubav

  jer

  postojeći

  svet

  ne

  želi

  da

  se

  poda

  ljubavi

  18:57

  11

  decembra

  2019

   

   

  i

  gle

  čuda

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  jedina

  ljubav

  ovog

  sveta

  je

  ljubav

  jer

  postojeći

  svet

  jedino

  što

  želi

  je

  da

  se

  poda

  samo

  ljubavi

  19:07

  11

  decembra

  2019

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  RUŽA ZEMLJE PUPOLJAK SVEMIRA

  3067. hodanje pupoljka hodanja
  10. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  jedan

  dan

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  nenasilje

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  bilo

  desetogodišnje

  obilaženje

  oko

  planete

  ruže

  i

  desetogodišnje

  preobražavanje

  planete

  ruže

  u

  planetu

  pupoljak

   

   

  planeta

  zemlja

  pupoljak

  svemira

   

   

  hodajući

  po

  zemlji

  hodao

  sam

  po

  planeti

  zemlji

  i

  otkrio

  da

  je

  planeta

  zemlja

  živo

  biće

   

   

  ličnost

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  više

  ličnost

  od

  svih

  ličnosti

  na

  zemlji

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  svemir

   

   

  svemir

  je

  živo

  biće

   

   

  ličnost

   

   

  svemir

  je

  više

  ličnost

  od

  svih

  ličnosti

  u

  svemiru

   

   

  od

  kako

  sam

  na

  prvom

  desetogodišnjem

  hodanju

  22

  aprila

  1998

  na

  dan

  planete

  zemlje

  obišao

  planetu

  i

  preobrazio

  je

  u

  plavu

  ružu

  nastavio

  sam

  da

  hodam

  svemirom

   

   

  pupoljak

  hodanja

  drugo

  desetogodišnje

  hodanje

  je

  iskustvo

  svemira

  i

  stvaranje

  pupoljka

  svemira

   

   

  ružom

  lutanja

  1991-2001

  sam

  od

  planete

  zemlje

  stvorio

  plavu

  ružu

   

   

  pupoljkom

  hodanja

  2010-2020

  sam

  od

  svemira

  stvorio

  pupoljak

  svemira

   

   

  nema

  bajke

  bez

  pesme

  niti

  pesme

  bez

  bajke

   

   

  pevanje

  stvaranje

  hodanje

   

   

  planeta

  svemir

  bog

   

   

  hodanje

  planetom

  zemljom

  se

  uvećala

  moja

  ljubav

  za

  planetu

  zemlju

   

   

  hodanje

  svemirom

  se

  uvećala

  moja

  ljubav

  za

  svemir

   

   

  ljubav

  i

  jeste

  samo

  svemirska

  i

  svemir

  i

  jeste

  samo

  ljubav

   

   

  nije

  važno

  šta

  je

  to

  svemir

  nego

  je

  važno

  da

  ga

  ljubim

   

   

  ljubav

  je

  sve

  ono

  što

  jeste

  oduvek

  i

  zauvek

   

   

  ljubav

  za

  sve

  one

  koji

  su

  ikada

  živeli

  i

  koji

  će

  ikad

  živeti

   

   

  hodam

  osetim

  lepotu

  hodanja

   

   

  jedan

  korak

  ljubljenje

   

  drugi

  korak

  venčavanje

   

   

  ljubljenje

   

  venčavanje

   

  ljubljenje

   

  venčavanje

   

  ljubljenje

   

  venčavanje

   

   

  mojim

  koracima

  ljube

  se

  i

  venčavaju

  planeta

  i

  svemir

   

   

  još

  deset

  kilometara

  do

  drugog

  obilaska

  planete

  zemlje

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  JOŠ TRIDESET TRI KILOMETRA

  3066. hodanje pupoljka hodanja
  9. decembar 2019.

  još

  dvadeset

  dva

  dana

  do

  kraja

  prvi

  put

  drugog

  desetogodišnjeg

  hodanja

  odbrojavanja

  su

  moja

  verovanja

  i

  ideali

  moji

  siromaštvo

   

   

  još

  33

  kilometra

  do

  poslednjeg

  koraka

  pupoljka

  hodanja

   

   

  nogu

  pred

  nogu

  kao

  i

  svakog

  dana

   

   

  drugi

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  stvaranje

  prstena

  odanosti

   

   

  odanosti

  planeti

  zemlji

   

   

  odanosti

  moje

  svakom

  biću

   

   

  važno

  je

  što

  sam

  planetu

  zemlju

  obilazio

  u

  njenom

  srcu

   

   

  srce

  planete

  zemlje

  je

  svemir

   

   

  hodajući

  svemirom

  u

  srcu

  planete

  zemlje

  hodao

  sam

  ljubavlju

  slobodom

  istinom

   

   

  hodajući

  svemirom

  u

  srcu

  planete

  zemlje

  nisam

  morao

  da

  prelazim

  granice

  država

  kojima

  je

  planeta

  vezana

  lancima

  ne

  slobode

   

   

  svemir

  ne

  poznaje

  granice

   

  ljubav

  ne

  poznaje

  granice

   

  sloboda

  ne

  poznaje

  granice

   

  istina

  ne

  poznaje

  granice

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  pesma

  planete

  zemlje

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  umetnost

  planete

  zemlje

   

   

  obilazak

  planete

  zemlje

  je

  hodanje

  planete

  zemlje

   

   

  nema

  obećane

  zemlje

  na

  planeti

  zemlji

  planeta

  zemlja

  je

  obećana

  zemlja

   

   

  život

  planete

  zemlje

  je

  važniji

  od

  bilo

  čijeg

  života

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  lepota

  planete

  zemlje

  je

  veća

  od

  bilo

  čije

  lepote

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  postojbina

  svačije

  postojbine

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  jedan

  jedini

  dom

  svih

  bića

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  planeta

  zemlja

  je

  izvor

  svačijeg

  života

  na

  planeti

  zemlji

   

   

  sve

  o

  planeti

  zemlji

  je

  isto

  što

  i

  o

  meni

  i

  o

  svemiru

   

   

  planeto

  zemljo

  pupoljče

  svemira

  neprestano

  te

  nežno

  grlim

  i

  ljubim

   

   

  bože

  miroslave

  mandiću

  bože

  i

  ja

  tebe

  neprestano

  nežno

  grlim

  i

  ljubim

   

   

  još

  22

  kilometara

   

   

  bože

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  nežno

  te

  ljuljam

  na

  mojim

  grudima

   

   

   

  Stranice