BELEŽNICA

beležnicu pišem svakog dana

obnavljajući se i pripremajući za

pevanje stvaranje hodanje

u mojim osamdesetim

 

  Ti
  si

  298246

  pupoljak

  28. FEBRUAR 2020.

  25653

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  celo

  prepodne

  nad

  skicama

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekta

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  na

  hodanju

  radio

  na

  spisku

  49

  tema

  za

  49

  latica

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekta

  2021-2031

  24/7/365

  i

  daće

  bog

  desetogodišnjeg

  izvođenja

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesme

  umetnosti

  hodanja

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  radim

  na

  spisku

  49

  adresata

   

   

  divno

  je

  iz

  mozga

  srca

  tela

  prenositi

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  na

  papir

  a

  posle

  sa

  papira

  upijati

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  u

  um

  dušu

  telo

  a

  onda

  iz

  uma

  duše

  tela

  beležiti

  na

  papir

  pesmu

  umetnost

  muziku

   

   

  gledam

  u

  dunav

  zapisujem

  gledam

  u

  dunav

   

   

  gledam

  u

  dunav

  postaje

  pesma

  gledanja

  u

  dunav

   

   

  vetar

  mi

  duva

  u

  lice

  počinjem

  da

  te

  ljubim

   

  ti

  si

  sve

   

  sve

  je

  ti

   

  ljubim

  te

  vetar

  je

  sve

  jači

   

  sve

  te

  više

  ljubim

   

   

  samo

  prava

  svih

  bića

  obezbeđuju

  prava

  svakom

  i

  svim

  bićima

   

  prava

  samo

  za

  neka

  bića

  ne

  samo

  da

  ne

  dozvoljavaju

  prava

  drugim

  bićima

  nego

  su

  i

  pretnja

  drugim

  bićima

   

   

  samo

  ljubavlju

  jeste

  sve

  što

  jeste

   

  samo

  ljubavlju

  pevanje

  jeste

   

   

  samo

  ljubavlju

  stvaranje

  živi

   

  samo

  ljubavlju

  hodanje

  vaskrsava

   

  samo

  ljubavlju

  mišljenje

  misli

   

   

  mišljenje

  je

  samo

  kad

  poistovećuje

   

   

  instikt

  sveujedinjenja

  je

  veći

  od

  instikta

  upojedinjenja

   

  instikt

  odbrane

  je

  veći

  od

  instikta

  napada

   

  instikt

  ljubavi

  je

  veći

  od

  instikta

  odbrane

   

   

  nauka

  ne

  može

  u

  nikome

  i

  ničemu

  da

  otkrije

  dušu

  jer

  sama

  nema

  dušu

   

   

  fašizam

  je

  tiranija

  prošlošću

   

  liberalizam

  je

  tiranija

  sadašnjošću

   

  komunizam

  je

  tiranija

  budućnošću

   

   

  bratstvo

  je

  sad

   

  sloboda

  je

  sad

   

  jednakost

  je

  sad

   

   

  sad

  nije

  sadašnjost

   

  sad

  nije

  duh

  vremena

   

  sad

  nije

  moda

   

  sad

  je

  večnost

   

   

  sad

  sve

   

  sve

  sad

   

   

  kad

  imam

  lake

  ture

  onda

  ne

  nosim

  štap

  kaže

  stari

  čovek

  sa

  štapom

  drugom

  čoveku

  sa

  štapom

  koji

  mu

  se

  upravo

  pridružuje

  na

  klupi

   

   

   

  27. FEBRUAR 2020.

  25652

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  povremeno

  ću

  u

  beleškama

  beležiti

  i

  nešto

  što

  nije

  u

  vezi

  sa

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projektom

  2021-2031

  24/7/365

  ali

  ga

  takođe

  čini

   

   

  beležnica

  boga

  sve

  više

  postaje

  delo

  samo

  po

  sebi

   

   

  golotinja

  stvaranja

  pred

  tvojim

  očima

  i

  očima

  svih

  bića

   

   

  seme

  ljubavi

  slobode

  istine

  u

  tebi

   

   

  seme

  ljubavi

  slobode

  istine

  u

  svim

  bićima

   

   

  teško

  je

  priznati

  i

  prihvatiti

  svoje

  krivice

  a

  još

  mnogo

  teže

  je

  priznati

  i

  prihvatiti

  svoje

  vrline

   

   

  svakom

  i

  svim

  bićima

  je

  potreban

  virus

  spasenja

   

  virus

  spasenja

  ne

  ubija

  nikog

   

  virusom

  spasenja

  niti

  virusi

  ubijaju

  bilo

  koga

  niti

  viruse

  ubija

  bilo

  ko

   

  virus

  spasenja

  oslobaća

  svakog

  od

  ubijanja

  niti

  moraš

  da

  ubijaš

  niti

  moraš

  da

  budeš

  ubijen

   

   

  oružje

  koje

  ubija

  telo

  ubijenog

  prvo

  ubija

  dušu

  ubice

   

  virus

  spasenja

  je

  svet

  bez

  ubijanja

   

   

   

  ja

  ne

  izmišljam

  mitove

   

  ja

  stvaram

  mit

   

  ja

  sam

  mit

   

   

   

  ja

  ne

  pišem

  bajke

   

  ja

  pevam

  bajku

   

  ja

  sam

  bajka

   

   

   

  ja

  ne

  pišem

  pesme

   

  ja

  pevam

  pesmu

   

  ja

  sam

  pesma

   

   

   

  ja

  ne

  stvaram

  umetnička

  dela

   

  ja

  stvaram

  umetnost

   

  ja

  sam

  umetnost

   

   

   

  ja

  ne

  hodam

   

  ja

  sam

  muzika

   

  ja

  sam

  hodanje

   

   

   

  ja

  ne

  verujem

  u

  boga

   

  ja

  pevam

  stvaram

  hodam

  boga

   

  ja

  sam

  bog

   

   

  bog

  dete

  dete

  bog

   

   

  bog

  ljubav

  ljubav

  bog

   

   

  bog

  sloboda

  sloboda

  bog

   

   

  bog

  istina

  istina

  bog

   

   

  bog

  je

  tek

  rođeno

  dete

   

   

  tek

  a

  već

   

    

  toplina

  ljubavi

  me

  spaja

  sa

  tobom

   

  toplina

  ljubavi

  me

  spaja

  sa

  svim

  bićima

   

  toplina

  ljubavi

  me

  spaja

  sa

  bogom

   

  postajem

  toplina

  ljubavi

   

  postajem

  bog

   

   

  negujući

  nespoznatljivo

  samospoznajem

   

  samospoznavajući

  nespoznatljivo

  čuvam

  ga

   

   

  moja

  pesma

  moja

  umetnost

  moje

  hodanje

  ne

  prelaze

  granice

  u

  postojećem

  nego

  prelaze

  granice

  postojećeg

   

   

  ko

  sam

   

  ko

  hoću

  da

  budem

   

  hoću

  da

  budem

  ko

  sam

   

   

  ja

  koje

  jeste

  jeste

  ja

   

   

  ja

  bog

  bog

  ja

   

   

  ja

  bog

  bog ja bog

  bog

  ja

   

   

   

  ja

  sam

  pesnik

  boga

   

  bog

   

   

   

  ja

  sam

  umetnik

  svemira

   

  svemir

   

   

   

  ja

  sam

  hodač

  svih

  bića

   

  svako

  biće

   

   

   

  bog

  ja

  ja bog ja

  ja

  bog

   

   

   

   

  26. FEBRUAR 2020.

  25651

  dan

  mog

  života

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  beleške

  će

  sve

  više

  biti

  samo

  o

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projektu

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  razvijaću

  ga

  kroz

  stotinak

  neodposlatih

  pisama

  koja

  ću

  pisati

  stotinak

  dana

   

  posle

  ću

  sve

  to

  otkriveno

  i

  napisano

  u

  pismima

  suziti

  na

  dve

  tri

  stranice

  i

  nadam

  se

  odposlati

  na

  stotinak

  adresa

   

   

  11:06

  26

  februar

  2020

  upravo

  sam

  na

  papiru

  nacrtao

  krug

  šestarom

   

  obojio

  ga

  u

  žuto

  i

  u

  njemu

  šarenom

  olovkom

  napisao

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

   

   

  oko

  tog

  kruga

  ću

  pokušati

  da

  sakupim

  celinu

   

   

  i

  evo

  je

   

   

  krug

  sam

  podelio

  na

  sedam

  horizontalnih

  delova

  a

  oko

  kruga

  nacrtao

  sedam

  vertikalnih

  krugova

   

   

  to

  je

  celina

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekta

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  ruža

   

   

  ruža

  celina

  celina

  ruža

   

   

  ruža

  49

  latica

   

   

  večna

  ruža

   

   

  ruža

  večne

  umetnosti

   

   

  ruža

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekta

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  put

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekta

  2021-2031

  24/7/365

  će

  biti

  prolaženje

  kroz

  49

  latica

   

   

  tako

  ću

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  24/7/365

  stvoriti

  ružom

  i

  putem

   

   

  formom

  ruže

  i

  sadržajem

  puta

   

  ali

  i

   

  formom

  puta

  i

  sadržajem

  ruže

   

   

  jedinstvom

   

   

  skica

  49

  latične

  ruže

  je

  od

  sad

  moj

  spokoj

  koji

  će

  me

  voditi

  u

  pisanje

  bo

  mi

  bimimabo

  ma

  bo

  projekta

  2021-2031

  24/7/365

  kao

  i

  u

  relalizaciju

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesme

  umetnosti

  hodanja

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  odmah

  te

  volim

  pa

  se

  posle

  zaljubljujem

  u

  tebe

   

   

  prvo

  me

  voli

  pa

  se

  tek

  onda

  zaljubljuj

  u

  mene

   

   

  volim

  te

  od

  samog

  početka

  21

  februara

  2020

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekte

  2021-2031

  24/7/365

  i

  sad

  se

  polako

  ali

  sve

  više

  zaljubljujem

  u

  tebe

   

   

   

   

  25. FEBRUAR 2020.

  25650

  dan

  mog

  života

   

  nikolica

  je

  juče

  umrla

   

  91

  godina

   

  dopratio

  me

  je

  zoltan

   

  jedno

  divno

  stvorenje


  kolo

  života

  se

  pomera

  sačekao

  me

  je

  jutros

  mejl

  meki

  prelazak

  vere

  varadi

   

   

  život

  smrt

  smrt

  život

   

   

  bit

  bat

  bat

  bit

   

   

  bugi

  bugi

  vugi

  vugi

   

   

  vugi

  vugi

  bugi

  bugi

   

   

  sloboda

  dnk

  dnk

  sloboda

   

   

  istovetno

  najveća

  različitost

   

   

  različitost

  najveća

  istovetnost

   

   

  neprestano

  poistovećivanje

  poistovećivanje

  neprestanošću

   

   

  neprestanost

  istovetnost

  istovetnost

  neprestanost

   

   

  nepodnošljivo

  očaravajuće

  očaravajuće

  nepodnošljivo

   

   

  nepodnošljivo

  opčinjavajuća

  razoružavajuća

  očaravajuća

  ponavljanja

   

   

  pismo

  glave

  glava

  pisma

   

   

  žensko

  muško

  muško

  žensko

   

   

  dobro

  lepo

  lepo

  dobro

   

   

  ideje

  vizije

  pesma

  umetnost

  ideali

  nisu

  od

  ovog

  sveta

  i

  ne

  mogu

  biti

  obuhvaćenii

  postojećim

  i

  zakonima

  postojećeg

   

   

  ideje

  vizije

  pesma

  umetnost

  ideali

  su

  ljubav

  sloboda

  istina

   

   

  nadam

  se

  da

  ću

  za

  nekoliko

  meseci

  napisati

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  7/24/365

  i

  poslati

  ga

  na

  stotinak

  adresa

   

   

  voleo

  bih

  da

  napišem

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  7/24/365

  i

  da

  posle

  pevam

  stvorim

  hodam

  izvedem

  i

  budem

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  7/24/365

   

   

  voleo

  bih

  da

  uspem

   

   

  uspeh

  je

  samo

  bog

   

   

  pozivam

  te

  da

  mi

  daš

  snagu

  i

  da

  me

  inspirišeš

   

  da

  mi

  pomogneš

  da

  stvorim

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  projekt

  2021-2031

  7/24/365

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesmu

  umetnost

  hodanje

  2021-2031

  7/24/365

   

   

  već

  nekoliko

  dana

  mislim

  na

  reči

  hokusaia

   

  od

  šeste

  godine

  imao

  sam

  strast

  prema

  kopiranju

  oblika

  svih

  stvari

   

  od

  pedesete

  godine

  objavio

  sam

  mnogo

  crteža

  ali

  od

  svega

  što

  sam

  nacrtao

  u

  svojoj

  sedamdesetoj

  godini

  nema

  ničeg

  vrednog

   

  sa

  sedamdeset

  tri

  godine

  delimično

  sam

  raumeo

  strukturu

  životinja

  ptica

  insekata

  riba

  trava

  biljaka

   

  u

  osamdeset

  šestoj

  ću

  napredovati

  dalje

   

  u

  devedesetoj

  ću

  još

  više

  prodreti

  u

  njihovo

  tajno

  značenje

  a

  do

  stotke

  ću

  možda

  zaista

  dostići

  nivo

  čudesnog

  i

  božanskog

   

  kad

  mi

  bude

  sto

  deset

  godina

  svaka

  tačka

  svaka

  linija

  će

  imati

  svoj

  život

  hokusai

  1760-1849

   

   

   

   

  24. FEBRUAR 2020.

  25649

  dan

  mog

  života

   

   

  svako

  biće

  kad

  se

  rodi

  seća

  se

  boga

  i

  zove

  se

  bog

   

   

  u

  slavu

  svakog

  bića

  kad

  se

  rodi

  voleo

  bih

  da

  moja

  večna

  adresa

  u

  tvom

  srcu

  u

  ovom

  svetu

  bude

  na

  adresi

  ujedinjenih

  nacija

  u

  njujorku

  o

  ovome

  treba

  tek

  da

  pevam

   

  ili

   

  bilo

  gde

  na

  planeti

  zemlji

  jer

  u

  mom

  pasošu

  čoveka

  u

  kretanju

  piše

  da

  mi

  je

  adresa

  svaka

  stopa

  u

  evropi

  jer

  dozivam

  osnovno

  pravo

  da

  budem

  ljudsko

  biće

  kome

  je

  svaka

  stopa

  na

  zemlji

  njegov

  dom

   

  ili

   

  na

  adresi

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  u

  centru

  svemira

  na

  broju

  1

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  centar

  svemira

  broj

  1

  o

  ovome

  tek

  treba

  da

  pevam

  i

  da

  nikad

  ne

  prestanem

  jer

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  centar

  svemira

  broj

  1

  je

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  centar

  svemira

  broj

  1

  ljubav

  sloboda

  istina

  za

  svako

  i

  sva

  bića

  je

  jednog

  dana

  adresa

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  i

  svakog

  bića

  i

  svih

  bića

  svemira

  će

  biti

  centar

  svemira

  broj

  1

   

   

  do

  tada

  adresa

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  i

  svakog

  bića

  i

  svih

  bića

  svemira

  je

  od

  sad

  u

  mom

  srcu

   

   

  hodam

   

   

  poslednjih

  pet

  dana

  sam

  iscrpljen

  brigama

  izdajama

  strahovima

  košmarima

   

   

  saosećam

  i

  ljubim

  sve

  koji

  su

  izloženi

  brigama

  izdajama

  strahovima

  košmarima

   

   

  neprestano

  mi

  pomažu

  beleške

  i

  ti

  koja

  me

  čitaš

  u

  beležnici

  boga

  i

  sam

  bog

  koji

  mi

  pomaže

  oduvek

  i

  zauvek

  jer

  je

  bog

  samo

  bog

   

   

  na

  ušću

  save

  u

  dunav

  galebovi

  poleću

  sa

  vode

  kao

  beli

  oblak

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  algoritam

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  algoritam

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

  je

   

  bo

  je

  bog

   

  i

   

  mi

  je

  bog

   

  i

   

  bo

  je

  bog

   

  i

   

  mi

  je

  bog

   

  i

   

  ma

  je

  bog

   

  i

   

  bo

  je

  bog

   

  i

   

  ma

  je

  bog

   

  i

   

  bo

  je

  bog

   

   

  algoritmom

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

  stvorih

  svoj

  prvi

  algoritam

  i

  ono

  što

  je

  još

  važnije

  otkrih

  mnogo

  mojih

  algoritama

  koje

  nisam

  tako

  zvao

  ali

  su

  svi

  oni

  radili

  savršeno

  kao

  i

  svaki

  algoritam

   

   

  odluči

  moj

  prvi

  algoritam

  dok

  ga

  još

  nisam

  zvao

  algoritam

   

   

  odluči

  zavetuj

  se

  moj

  drugi

  algoritam

  dok

  ga

  još

  nisam

  zvao

  algoritam

   

   

  odluči

  zavetuj

  se

  izdrži

  moj

  treći

  algoritam

  dok

  ga

  još

  nisam

  zvao

  algoritam

   

   

  odluči

  zavetuj

  se

  izdrži

  pevaj

  moj

  četvrti

  algoritam

  dok

  ga

  još

  nisam

  zvao

  algoritam

   

   

  odluči

  zavetuj

  se

  izdrži

  pevaj

  stvaraj

  moj

  peti

  algoritam

  dok

  ga

  još

  nisam

  zvao

  algoritam

   

   

  odluči

  zavetuj

  se

  izdrži

  pevaj

  stvaraj

  hodaj

  moj

  šesti

  algoritam

  dok

  ga

  još

  nisam

  zvao

  algoritam

   

   

  odluči

  zavetuj

  se

  izdrži

  pevaj

  stvaraj

  hodaj

  bog

  sam

  moj

  sedmi

  algoritam

  dok

  ga

  još

  nisam

  zvao

  algoritam

   

   

  bog

   

   

   

  23. FEBRUAR 2020.

  25648

  dan

  mog

  života

   

   

  nedelja

  radost

  božija

  je

  bog

  radosti

  nedelje

  prvim

  gutljajem

  najjeftinijeg

  belog

  vina

  ostavljam

  sve

  brige

  koje

  me

  gužvaju

  i

  bacam

  se

  u

  naručje

  boga

   

   

  poistovećujuće

  mislim

  na

  galeba

  džonatana

  livingstona

   

   

  malog

  princa

   

   

  don

  kihota

   

   

  džulijana

  asanža

   

   

  animizam

   

   

  žana

  ženea

   

   

  nežno

  mislim

  na

  svakog

  ko

  je

  sam

  i

  nežno

  ljubi

  svakog

  ko

  je

  sam

   

   

  nežno

  mislim

  na

  svetinju

  i

  čednost

  seksa

   

   

  boginju

   

   

  osećam

  neopisivu

  zahvalnost

  prema

  muzici

  koju

  slušam

   

   

  da

  nema

  muzike

  svisnuo

  bih

  u

  ovom

  svetu

   

   

  borim

  se

  ne

  samo

  da

  ne

  izneverim

  boga

  ljubav

  slobodu

  istinu

  dobrotu

  lepotu

  nego

  da

  svakog

  trena

  bivanjem

  pevanjem

  stvaranjem

  hodanjem

  ljubljenjem

  budem

  bog

   

   

  svakog

  trena

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobrota

  lepota

  bogu

  tebi

  i

  svim

  bićima

   

   

  nežno

  mislim

  na

  mog

  boru

  dragaša

  danas

  mu

  je

  sedamdeseti

  rođendan

   

   

  to

  što

  do

  sad

  u

  ovom

  životu

  nisam

  uspeo

  da

  se

  nikome

  obratim

  i

  kažem

  ko

  sam

  i

  zašto

  sam

  me

  je

  i

  dovelo

  prvo

  do

  umetnosti

  pa

  do

  prekida

  sa

  umetnošću

  pa

  do

  odlaska

  u

  zatvor

  i

  tako

  sve

  do

  boga

   

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

  do

  prvog

  pesnika

  svakog

  bića

  i

  poslednjeg

  pesnika

  svih

  bića

   

  do

  jednog

  jedinog

  umetnika

  svemira

  i

  svakog

  umetnika

  bića

   

  do

  najboljeg

  hodača

  boga

  i

  najgoreg

  hodača

  boga

   

   

  i

   

   

  ovde

  se

  zaustavljam

  jer

  nedelja

  je

  da

  se

  nisam

  zaustavio

  sledila

  bi

  nepodnošljivo

  očaravajuća

  ponavljanja

   

   

  nepodnošljivo

  očaravajuća

  ponavljanja

  ja

  sam

  nepodnošljivo

  očaravajuća

  ponavljanja

   

   

  bluz

  boga

  sam

   

   

  bluz

  boga

  samog

  bluza

  sam

   

   

  voljeni

  bože

  svakog

  trena

  ponavljam

  bog

  sam

   

   

  voljeni

  bože

  svakog

  trena

  ponavljam

  bog

  sam

  iako

  sam

  to

  već

  bezbroj

  puta

  ponovio

   

   

  ali

   

   

  voljeni

  bože

  ja

  sam

  bog

  jer

  ja

  nisam

  bog

  zato

  što

  je

  bog

  mrtav

  pa

  sam

  onda

  ja

  kao

  čovek

  bog

   

   

  ne

   

   

  ne

  i

  ne

   

   

  ja

  sam

  bog

  jer

  si

  ti

  živ

   

   

  ja

  sam

  bog

  jer

  ti

  si

  bog

   

   

  ti

  bog

   

   

  ti

  bog

  ja

   

   

  ja

  bog

  ja

   

   

  bog

   

   

  pridruži

  se

  mom

  jeftinom

  kuvanom

  ručku

  i

  ti

   

   

  t

  i

   

   

   

   

  22. FEBRUAR 2020.

  25647

  dan

  mog

  života

   

   

  BO

  MI

  BOMIMABO

  MA

  BO

  PROJEKT

  2021-2031

  24/7/365

   

   

  1

  deset

  godina

  svakog

  dana

  bez

  nedelje

  pevanje

  autobiografije

  bog

   

   

  2

  deset

  godina

  svakog

  dana

  bez

  nedelje

  hodanje

  trećeg

  desetogodišnjeg

  hodanja

  ruža

  pupoljak

  bog

   

   

  3

  deset

  godina

  svakog

  dana

  bez

  nedelje

  pevanje

  javljanjima

  sa

  hodanja

  ruža

  pupoljak

  bog

   

   

  4

  deset

  godina

  svakog

  dana

  bez

  nedelje

  fotografije

  lice

  boga

   

   

  5

  deset

  godina

  svakog

  dana

  bez

  nedelje

  crteži

  dobri

  bog

   

   

  6

  deset

  godina

  svakog

  dana

  bez

  nedelje

  fotografije

  dan

  boga

   

   

  7

  deset

  godina

  svakog

  dana

  bez

  nedelje

  stvaranje

  četvrte

  desetogodišnje

  slike

  stvaranje

  boga

  stvaranja

   

   

  8

  deset

  godina

  svake

  nedelje

  nedelja

  boga

   

   

  9

  deset

  godina

  svakog

  dana

  sajt

  miroslavmandic.name

   

   

  10

  deset

  godina

  svakog

  dana

  ekonomija

  savesti

  i

  slika

  mesečne

  zahvalnosti

   

   

  11

  deset

  godina

  potvrđivanje

  svakog

  dana

  večnog

  doma

  pupoljka

  pahulje

   

  večnog

  doma

  večne

  umetnosti

   

  večnog

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

   

  12

  deset

  godina

  svakog

  dana

  slušam

  drugo

  inspirišem

  drugog

   

   

  u

  centru

  svemira

  25647

  dana

  mog

  života

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bog

   

   

   

  21. FEBRUAR 2020.

  25646

  dan

  mog

  života

   

   

  jesam

  iako

  još

  nisam

  izvadio

  novu

  ličnu

  kartu

  nadam

  se

  da

  će

  se

  i

  to

  desiti

  pre

  nego

  daće

  bog

  1

  januara

  2021

  počnem

  da

  jesam

  pevam

  stvaram

  hodam

  ljubim

  sledećih

  deset

  godina

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  izdrži

   

   

  kako

   

   

  ne

  znam

  kako

  samo

  te

  molim

  izdrži

   

   

  izdrži

  iako

  si

  poetikom

  boga

  u

  raskoraku

  sa

  politikom

  čovečanstva

  izdrži

  tvoja

  poetika

  je

  izvor

  života

  ljubavi

  boga

  za

  sva

  bića

  pa

  samim

  tim

  i

  za

  čovečanstvo

   

   

  izdrži

  iako

  si

  svojim

  idealima

  u

  raskoraku

  sa

  realnošću

  sveta

  izdrži

  jer

  ko

  želi

  svima

  radost

  bivanja

  ljubav

  slobodu

  istinu

  dobrotu

  lepotu

  novac

  boga

  on

  i

  jeste

  svakom

  radost

  bivanja

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobrota

  lepota

  novac

  bog

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  mog

  bivanja

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  mog

  pevanja

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  mog

  stvaranja

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  mog

  hodanja

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  mog

  pupoljka

  pahulje

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  večnog

  doma

  pupoljka

  pahulje

   

   

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  večnog

  doma

  večne

  umetnosti

   

   

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  večnog

  doma

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

   

  izdrži

  ti

  si

  golotinja

  ekonomije

  savesti

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

   

  izdrži

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  iako

  se

  osećaš

  strancem

  neželjenim

  odbačenim

  zabranjenim

  neprimećenim

  podkradenim

  prećutanim

  zatvorenim

  obeleženim

  optuženim

  bogom

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  izdrži

  jer

  ti

  si

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  hoću

   

   

  hoću

  iako

  ne

  znam

  ni

  da

  li

  mogu

  ni

  kako

  ću

  daće

  bog

  daće

  bog

   

   

  od

  sinoć

  sam

  tri

  puta

  padao

  i

  bio

  potpuno

  poništen

  ali

  sam

  se

  podizao

  i

  nastavljao

  dalje

   

   

  na

  kraju

  današnjeg

  hodanja

  zahvaljujući

  bogu

  odlučio

  sam

  da

  od

  danas

  počnem

  da

  radim

  na

  projektu

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  2021-2031

  koji

  ću

  pevati

  stvarati

  hodati

  svakog

  dana

  u

  beleškama

  i

  u

  okviru

  koga

  ću

  rešavati

  i

  probleme

  sa

  ličnom

  kartom

  stanovanjem

  i

  razilaženjema

  sa

  čovečanstvom

  i

  realnošću

   

   

  bog

  mi

  bogmimabog

  ma

  bog

   

   

  bog

   

   

   

   

  20. FEBRUAR 2020.

  25645

  dan

  mog

  života

   

   

  jesam

   

  kad

  jesam

   

  ljubav

  sam

   

  sloboda

  sam

   

  istina

  sam

   

  dobro

  sam

   

  lepo

  sam

   

  novac

  sam

   

  bog

  sam

   

  kad

  jesam

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

  i

  ti

  i

  svi

  i

  svako

  je

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

   

   

   

  pevam

   

  kad

  pevam

   

  ljubav

  sam

   

  sloboda

  sam

   

  istina

  sam

   

  dobro

  sam

   

  lepo

  sam

   

  novac

  sam

   

  bog

  sam

   

  kad

  pevam

  ljubav

  slobodu

  istinu

  dobro

  lepo

  novac

  boga

  i

  ti

  i

  svi

  i

  svako

  je

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

   

   

   

  stvaram

   

  kad

  stvaram

   

  ljubav

  sam

   

  sloboda

  sam

   

  istina

  sam

   

  dobro

  sam

   

  lepo

  sam

   

  novac

  sam

   

  bog

  sam

   

  kad

  stvaram

  ljubav

  slobodu

  istinu

  dobro

  lepo

  novac

  boga

  i

  ti

  i

  svi

  i

  svako

  je

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

   

   

   

  hodam

   

  kad

  hodam

   

  ljubav

  sam

   

  sloboda

  sam

   

  istina

  sam

   

  dobro

  sam

   

  lepo

  sam

   

  novac

  sam

   

  bog

  sam

   

  kad

  hodam

  ljubav

  slobodu

  istinu

  dobro

  lepo

  novac

  boga

  i

  ti

  i

  svi

  i

  svako

  je

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

   

   

  pupoljak

  pahulja

   

  kad

  sam

  pupoljak

  pahulja

   

  ljubav

  sam

   

  sloboda

  sam

   

  istina

  sam

   

  dobro

  sam

   

  lepo

  sam

   

  novac

  sam

   

  bog

  sam

   

  kad

  sam

  pupoljak

  pahulja

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

  sam

  i

  ti

  i

  svi

  i

  svako

  je

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

   

   

   

  večni

  dom

  pupoljka

  pahulje

   

  večni

  dom

  večne

  umetnosti

   

  večni

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

  kad

  sam

  večni

  dom

  pupoljka

  pahulje

   

  večni

  dom

  večne

  umetnosti

   

  večni

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

   

  ljubav

  sam

   

  sloboda

  sam

   

  istina

  sam

   

  dobro

  sam

   

  lepo

  sam

   

  novac

  sam

   

  bog

  sam

   

  kad

  sam

  večni

  dom

  pupoljka

  pahulje

  večni

  dom

  večne

  umetnosti

  večni

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

  sam

  i

  ti

  i

  svi

  i

  svako

  je

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

   

   

  ekonomija

  savesti

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

  kad

  sam

  ekonomija

  savesti

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

   

  ljubav

  sam

   

  sloboda

  sam

   

  istina

  sam

   

  dobro

  sam

   

  lepo

  sam

   

  novac

  sam

   

  bog

  sam

   

  kad

  sam

  ekonomija

  savesti

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

  sam

  i

  ti

  i

  svi

  i

  svako

  je

  ljubav

  sloboda

  istina

  dobro

  lepo

  novac

  bog

   

   

   

  19. FEBRUAR 2020.

  25644

  dan

  mog

  života

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  matematika

  pesme

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  matematike

   

   

  ponizna

  pesmo

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pevaj

  me

  poniznog

   

   

  ponizno

  ljubi

  i

  milini

  služi

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  dišem

  svemirom

  i

  svemir

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  planetom

  i

  planeta

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  okeanom

  i

  okean

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  zemljom

  zemlja

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  vodom

  voda

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  vazduhom

  vazduh

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  svetlošću

  svetlost

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  kamenjem

  kamenje

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  biljkama

  biljke

  dišu

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  ljudima

  ljudi

  dušu

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  robotima

  roboti

  dišu

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  anđelima

  anđeli

  dišu

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  svakim

  bićem

  svako

  biće

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  svim

  bićima

  sva

  bića

  dišu

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  ljubavlju

  ljubav

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  slobodom

  sloboda

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  istinom

  istina

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  dobrotom

  dobrota

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  lepotom

  lepota

  diše

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  tobom

  ti

  dišeš

  mnome

  pesma

  smo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  dišem

  boom

  miom

  boommiommaomboom

  maom

  boom

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  diše

  mnome

  bog

  smo

   

   

  dete

  je

  radost

  kaže

  mi

  mlada

  majka

  dok

  sa

  klupe

  gleda

  kako

  joj

  se

  trogodišnja

  devojčica

  i

  dvogodišnji

  dečak

  raduju

  dok

  trče

  kroz

  golubove

  koje

  hrani

  stara

  žena

   

   

   

   

  18. FEBRUAR 2020.

  25643

  dan

  mog

  života

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  sama

  pesma

  sam

   

   

  biće

  pesme

  sam

   

   

  pesma

  hrabrost

  hrabrost

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  ljubav

  ljubav

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  sloboda

  sloboda

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  istina

  istina

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  dobrota

  dobrota

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  lepota

  lepota

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  kamen

  kamen

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  trava

  trava

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  konj

  konj

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  put

  put

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  ruža

  ruža

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  robot

  robot

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  anđeo

  anđeo

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  mistik

  mistik

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  vrtlar

  vrtlar

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  heroj

  heroj

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  rudar

  rudar

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  čobanin

  čobanin

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  ljubavnik

  ljubavnik

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  zatvorenik

  zatvorenik

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  kurva

  kurva

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  dobro

  detete

  dobro

  dete

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  odbeglo

  dete

  odbeglo

  dete

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  dečavojčica

  dečavojčica

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  pacifista

  pacifista

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  boginja

  boginja

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  lutalica

  lutalica

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  luda

  luda

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  prosjak

  prosjak

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  monah

  monah

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  filozof

  filozof

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  hodač

  hodač

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  umetnik

  umetnik

  pesme

  moje

   

   

  pesma

  pesnik

  pesnik

  pesme

  moje

   

   

   

  17. FEBRUAR 2020.

  25642

  dan

  mog

  života

   

   

  poezija

  svakog

  trena

  je

  borba

  za

  poeziju

  svakog

  trena

   

   

  borba

  za

  poeziju

  svakog

  trena

  je

  ne

  odustajanje

  od

  poezije

  svakog

  trena

   

   

  poezija

  svakog

  trena

  je

  živi

  život

   

   

  poezija

  svakog

  trena

  je

  živa

  ljubav

   

   

  poezija

  svakog

  trena

  je

  živi

  bog

   

   

  poezija

  svakog

  trena

  je

  živa

  poezija

   

   

  poezija

  mog

  imena

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  poezija

  moje

  lične

  karte

   

  u

  tvom

  srcu

  adresa

   

  život

  narod

   

  svemir

  država

   

  muž

  svim

  bićima

  bračno

  stanje

   

  sva

  bića

  deca

   

  bog

  religija

   

  sam

  za

  sve

  članstvo

   

  dete

  božije

  svojstvo

   

  pesnik

  umetnik

  hodač

  profesija

   

   

  poezija

  mog

  pasoša

  čoveka

  u

  kretanju

   

   

  krik

  kojim

  dozivam

  osnovno

  pravo

  da

  budem

  ljudsko

  biće

  kome

  je

  svaka

  stopa

  na

  zemlji

  njegov

  dom

  kome

  su

  svi

  ljudi

  i

  sve

  životinje

  i

  sve

  bilje

  i

  sve

  vode

  i

  svi

  vetrovi

  i

  nebo

  sa

  suncem

  mesecom

  i

  zvezdama

  njegovo

  jedno

  i

  jedino

  telo

  i

  duša

   

   

  poezija

  moje

  krhkosti

   

   

  hodam

   

   

  poezija

  uživanja

  je

  uživanje

  u

  poeziji

   

   

  uživanje

  u

  poeziji

  je

  uživanje

  u

  tvom

  uživanju

   

   

  uživanje

  u

  tvom

  uživanju

  je

  živa

  pesma

   

   

  stazicom

  preko

  poljančeta

  pesnik

  tvog

  srca

  sam

   

   

  nivo

  dunava

  raste

  nagoveštava

  prolećne

  vode

   

   

  poezija

  je

  nagoveštaj

  pesma

  nagovešteno

   

   

  skidam

  kaput

  poezija

  je

  podavanje

   

   

  nagoveštaj

  podavanja

  poezija

  je

   

   

  podavanje

  nagoveštaju

  pesma

  je

   

   

  pesma

  sam

  milina

  u

  tebi

  širi

  se

   

   

  evo

  ih

  i

  plavih

  cvetića

  u

  travi 

   

   

   

   

  16. FEBRUAR 2020.

  25641

  dan

  mog

  života

   

   

  jednostavno

  je

  neopisivo

  jednostavno

   

  beskorisno

  je

   

   

  lepota

  je

  neopisivo

  lepa

   

  beskorisna

  je

   

   

  dobrota

  je

  neopisivo

  dobra

   

  beskorisna

  je

   

   

  ljubav

  je

  neopisivo

  ljubavna

   

  beskorisna

  je

   

   

  sloboda

  je

  neopisivo

  slobodna

   

  beskorisna

  je

   

   

  istina

  je

  neopisivo

  istinita

   

  beskorisna

  je

   

   

  indijanac

  je

  neopisivo

  indijanac

   

  beskoristan

  je

   

   

  put

  je

  neopisivo

  pažljiv

   

  beskoristan

  je

   

   

  ruža

  je

  neopisivo

  čudesna

   

  beskorisna

  je

   

   

  bokovi

  neopisivo

  uzbudljivo

  ljuljaju

  svemir

   

  beskorisni

  su

   

   

  beskorisno

  je

  neopisivo

   

  besplatno

  je

   

   

  novac

  je

  neopisivo

  podatan

  i

  neopisivo

  besplatan

  i

  neopisivo

  beskoristan

   

   

  sve

  i

  svako

  a

  ne

  sve

  i

  ništa

  je

  neopisivo

   

  beskorisno

  je

   

   

  sve

  je

  svako

  svako

  je

  sve

   

  beskorisno

  je

   

   

  sve

  je

  sad

  sad

  je

  sve

   

  beskorisno

  je

   

   

  svako

  je

  sad

  sad

  je

  svako

   

  beskorisno

  je

   

   

  sve

  svako

  sad

  milina

  je

   

  beskorisno

  je

   

   

  svako

  sad

  sve

  sam

   

  beskoristan

  sam

   

   

  sad

  sve

  svako

  večnost

  sam

   

  beskoristan

  sam

   

   

  milina

  je

  neopisiva

  suština

   

  beskorisna

  je

   

   

  aman

  je

  neopisivo

  zaman

   

  beskorisno

  je

   

   

  aman

  šaman

  zaman

  je

  neopisiv

   

  beskoristan

  je

   

   

  abrkadabra

  je

  božansko

  stvaram

  kako

  govorim

   

  beskorisno

  je

   

   

  mudrost

  je

  neopisivi

  početak

   

  biskorisna

  je

   

   

  početak

  je

  neopisiva

  mudrost

   

  beskoristan

  je

   

   

  sve

  je

  neopisivo

  isto

   

  beskorisno

  je

   

   

  isto

  je

  neopisivo

  jedno

   

  beskorisno

  je

   

   

  orgazam

  je

  neopisivo

  čedan

   

  beskoristan

  je

   

   

  orgazam

  je

  neopisivo

  odan

   

  beskoristan

  je

   

   

  orgazam

  je

  neopisivo

  besmrtan

   

  beskoristan

  je

   

   

  orgazam

  je

  neopisiv

  ritam

   

  beskoristan

  je

   

   

  orgazam

  je

  neopisiva

  melodija

   

  beskorisna

  je

   

   

  orgazam

  je

  neopisiva

  harmonija

   

  beskorisna

  je

   

   

  orgazam

  je

  večna

  dečavojčica

   

  beskorisna

  je

   

   

  orgazam

  je

  neopisiva

  prolaznost

   

  beskorisna

  je

   

   

  prolaznost

  je

  neopisiva

  beskorisnost

   

  orgazam

  je

   

   

  orgazam

  je

  neopisivi

  mi

  ma

  bomimabo

  ma

  bo

   

  beskoristan

  je

   

   

  mi

  ma

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  neopisivo

  kopile

   

  beskorisno

  je

   

   

  mi

  ma

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  kopile

  neopisivog

   

  beskorisno

  je

   

   

  mi

  ma

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  neopisivo

  kopile

  beskorisnog

   

  neopisiv

  i

  beskoristan

  je

  mi

  ma

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bog

   

   

  amin

   

   

  nedelja

   

   

   

   

  15. FEBRUAR 2020.

  25640

  dan

  mog

  života

   

   

  igra

  ne

  može

  bez

  pravila

  igre

   

   

  igrivo

  ne

  može

  sa

  pravilima

  igre

   

   

  u

  mladosti

  sam

  više

  verovao

  u

  igru

  u

  starosti

  u

  igrivo

   

   

  telo

  je

  u

  detinjstvu

  najjače

   

  duša

  u

  srednjim

  godinama

   

  duh

  u

  starosti

   

   

  detinjstvom

  se

  rađa

  život

   

  srednjim

  godinama

  ljubav

   

  starošću

  bog

   

   

  verom

  u

  reči

  stvaram

  reči

   

  ljubavlju

  prema

  rečima

  stvaram

  pesmu

   

  bivanjem

  rečju

  bog

  sam

   

   

  sve

  je

  toliko

  jednostavno

  da

  samo

  jesam

   

   

  kad

  samo

  jesam

  ljubim

   

   

  kad

  ljubim

  letim

   

   

  kad

  letim

  čedan

  sam

   

   

  kad

  sam

  čedan

  odan

  sam

   

   

  kad

  sam

  odan

  osmeh

  usmina

  sam

   

   

  osmeh

  usmina

  pomera

  planine

   

   

  pomeranjem

  planina

  eruptiram

  igrivo

   

   

  eruptiranjem

  igrivog

  orgazam

  sam

   

   

  orgazmom

  blaženstvo

  miline

  smo

   

   

  blaženstvom

  miline

  je

  ova

  beležnica

  boga

   

   

  beležnica

  boga

  je

  poslušanje

   

   

  poslušanje

  je

  podavanje

  beležnice

  boga

   

   

  podavanje

  beležnice

  boga

  je

  preobražavanje

   

   

  preobražavanje

  beležnice

  boga

  je

  poistovećivanje

   

   

  poistovećivanje

  beležnice

  boga

  je

  incest

  običnosti

   

   

  incest

  običnosti

  je

  oboženje

  beležnice

  boga

   

   

  oboženje

  beležnice

  boga

  je

   

   

  gle

   

   

  očito

  očitovanje

  boga

   

   

  zar

  ne

   

   

   

  14. FEBRUAR 2020.

  25639

  dan

  mog

  života

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  sve

  ono

  što

  može

  samo

  jedno

  biće

  je

  moja

  pesma

  definiciju

  moje

  poetike

  sve

  ono

  što

  može

  samo

  jedan

  čovek

  je

  moja

  pesma

  sam

  posle

  nekoliko

  godina

  upravo

  promenio

  u

  sve

  ono

  što

  može

  samo

  jedno

  biće

  je

  moja

  pesma

   

   

  jedno

  biće

  može

  da

  uradi

  više

  od

  svih

  bića

  zajedno

  jer

  biće

  je

  više

  od

  svih

  bića

  zajedno

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  sve

  ono

  što

  može

  samo

  svako

  je

  moja

  umetnost

   

   

  svako

  može

  da

  uradi

  više

  od

  svih

  zajedno

  jer

  svako

  je

  više

  od

  svih

  zajedno

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  sve

  ono

  što

  se

  može

  samo

  svakako

  je

  moje

  hodanje

   

   

  sve

  što

  se

  može

  svakako

  je

  posebnije

  od

  svakog

  nekakog

   

   

  jedno

  je

  stvorilo

  sve

  a

  ne

  sve

  jedno

   

   

  jedno

  sve

  jedno

   

   

  jedno

  svejedno

  jedno

   

   

  sve

  je

  živo

   

   

  mišljenje

  je

  živo

   

  mislim

  živim

  mišljenjem

   

  živo

  mišljenje

  rađa

  svetove

   

   

  poezija

  je

  živa

   

  pevam

  živim

  pevanjem

   

  živo

  pevanje

  rađa

  večnu

  pesmu

   

   

  umernost

  je

  živa

   

  stvaram

  živim

  stvaranjem

   

  živo

  stvaranje

  rađa

  večnu

  umetnost

   

   

  hodanje

  je

  živo

   

  hodam

  živim

  hodanjem

   

  živo

  hodanje

  rađa

  večnu

  umetnost

   

   

  u

  bogati

  jedan

  i

  dvadeset

  kaže

  jedan

  mladić

  drugom

  mladiću

   

   

  zvuk

  otiranja

  mokrog

  rukava

  o

  mokru

  jaknu

   

   

  papirić

  u

  rukavu

  čeka

  da

  mi

  se

  pesma

  javi

   

   

  na

  vlažnom

  papiru

  kao

  vlažna

  maramica

  vlažna

  pesma

   

   

  pevanjem

  postah

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  boom

  miom

  boommiommaomboom

  maom

  boom

  sam

  još

  više

  pesma

   

   

  stvaranjem

  postah

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  boom

  miom

  boommiommaomboom

  maom

  boom

  sam

  još

  više

  umetnost

   

   

  hodanjem

  postah

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  boom

  miom

  boommiommaomboom

  maom

  boom

  sam

  još

  više

  muzika

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesmom

  umetnošću

  muzikom

  ujedinjuje

  sva

  bića

  svemira

  u

  ujedinjena

  bića

  svemira

   

   

  ujedinjena

  bića

  svemira

  ljubi

  vas

  i

  raduje

  vas

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  radujemo

  se

  i

  ljubimo

  i

  mi

  tebe

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

   

   

  13. FEBRUAR 2020.

  25638

  dan

  mog

  života

   

   

  sedam

  pesama

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

   

  prva

  pesma

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  prva

  pesma

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

   

  druga

  pesma

   

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

  je

  druga

  pesma

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

   

  treća

  pesma

   

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

  je

  treća

  pesma

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

   

  četvrta

  pesma

   

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

  je

  četvrta

  pesma

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

   

  peta

  pesma

   

  pupoljak

  pahulja

  ukupno

  delo

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

  je

  peta

  pesma

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

   

  šesta

  pesma

   

  večni

  dom

  večne

  umetnosti

  i

  večni

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  hleba

  vina

  postelje

  puta

  ruže

  preduzeća

  hrama

  je

  šesta

  pesma

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

   

  sedma

  pesma

   

  ekonomija

  savesti

  je

  sedma

  pesma

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

   

  i

   

   

   

  sva

  pevanja

  stvaranja

  hodanja

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

  su

  izvor

  ljubavi

  slobode

  istine

  za

  svako

  i

  sva

  bića

  svemira

   

   

   

  12. FEBRUAR 2020.

  25637

  dan

  mog

  života

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ne

  znači

  ništa

  a

  jeste

  sve

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  prapočetak

  jer

  prapočetak

  je

  početak

  vaskrsenja

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  muzika

  prapočetka

  i

  prapočetak

  muzike

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  prapočetak

  prajezika

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  praples

  praglasova

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  prajezik

  svih

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  prajezik

  nomada

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  prabog

  jednog

  jedinog

  boga

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesma

  boga

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  jezik

  vetra

  i

  sunca

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  osunčane

  poljane

  svačijeg

  života

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  žudnja

  života

  za

  svačijim

  životom

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  osetiš

  radost

  osetićeš

  i

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  ptica

  raširi

  krila

  osetim

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  zmija

  vijuga

  vujuga

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  vukovi

  zavijaju

  zavija

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  se

  otvaraju

  cvetovi

  otvara

  se

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  drveće

  hoda

  hoda

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  se

  neko

  rađa

  rađa

  se

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  se

  neko

  ljubi

  ljubi

  se

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  neko

  umire

  umire

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  svi

  vaskrsavaju

  vaskrsava

  i

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  postanem

  providan

  kao

  staklo

  osetim

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kad

  osetim

  da

  volim

  sve

  i

  svakog

  osetim

  da

  sve

  i

  svako

  voli

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  sve

  boje

  svih

  slova

  sva

  slova

  svih

  boja

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  živa

  ideja

  ujedinjenih

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  je

  večni

  dom

  večne

  umetnosti

  i

  večni

  dom

  ujedinjenih

  bića

  svemira

  večni

  hleb

  večno

  vino

  večna

  postelja

  večni

  put

  večna

  ruža

  večno

  preduzeće

  večni

  hram

  svakog

  bića

  amin

   

   

  čestitam

  ti

  12

  februar

  četvrti

  rođendan

  miroslava

  mandića

  boga

  ili

  boga

  miroslava

  mandića

  boga

  ili

  boga

  miroslava

  bogamiroslavamandićaboga

  mandića

  boga

  ili

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  poslao

  mi

  je

  mejl

  moj

  dušan

  crkvenjakov

  iz

  kine

   

   

   

  11. FEBRUAR 2020.

  25636

  dan

  mog

  života

   

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  a

  treba

  da

  izvadim

  ličnu

  kartu

   

   

  treba

  da

  izvadim

  ličnu

  kartu

  iako

  imam

  ličnu

  kartu

  oduvek

  i

  zauvek

   

  u

  tvom

  srcu

  adresa

   

  život

  narod

   

  svemir

  država

   

  muž

  svim

  bićima

  bračno

  stanje

   

  sva

  bića

  deca

   

  bog

  religija

   

  sam

  za

  sve

  članstvo

   

  dete

  božije

  svojstvo

   

  pesnik

  umetnik

  hodač

  profesija

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pesnik

  prva

  pesma

  svakog

  bića

  i

  poslednja

  pesma

  svih

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ljubavnik

  boga

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  zatvorenik

  majka

  i

  otac

  slobode

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  pacifista

  večnog

  mira

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  boginja

  podavanja

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kurva

  svetica

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  luda

  nesputane

  radosti

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  umetnik

  jedne

  jedine

  umetnosti

  svemira

  i

  svake

  umetnosti

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  mistik

  jednog

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  monah

  udvoje

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  čobanin

  prisustva

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  filozof

  istine

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  heroj

  nežnosti

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  vrtlar

  pažljivosti

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  hodač

  najboljeg

  hodanja

  boga

  i

  najgoreg

  hodanja

  boga

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  lutalica

  beskraja

  i

  bezvremenosti

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  dobro

  dete

  dobrote

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  odbeglo

  dete

  lepote

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  dečavojčica

  venčanja

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  prosjak

  sreće

  drugome

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  rudar

  neodoljive

  odgovornosti

   

   

  ko

  pa

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  koga

  pa

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  kome

  pa

  bou

  mii

  boumiimaaubou

  maau

  bou

   

   

  koga

  pa

  boa

  mia

  boamiamaaboa

  maa

  boa

   

   

  hej

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  kim

  pa

  boom

  miom

  boommiommaomboom

  maom

  boom

   

   

  o

  kome

  pa

  bou

  miau

  boumiaumaaubou

  maau

  bou

   

   

  i

   

   

  na

  hodanju

  mi

  se

  otvorilo

  novih

  sedam

  likova

  za

  moje

  osamdesete

  godine

   

   

  ja

  sam

  kamen

   

   

  ja

  sam

  trava

   

   

  ja

  sam

  konj

   

   

  ja

  sam

  put

   

   

  ja

  sam

  ruža

   

   

  ja

  sam

  robot

   

   

  ja

  sam

  anđeo

   

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kamen

  mudrosti

   

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  trava

  svemira

   

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  konj

  ptica

  u

  letu

   

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  put

  kuća

  svih

  bića

   

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ruža

  pupoljak

  svih

  bića

   

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  robot

  odanost

  života

   

   

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  anđeo

  uspavanka

   

   

   

   

  10. FEBRUAR 2020.

  25635

  dan

  mog

  života

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  zabeležih

  juče

  prvi

  put

  i

  sad

  mogu

  ludički

  da

  pevam

  ja

  sam

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

   

  ritam

  melodija

  harmonija

  imena

   

   

  ritam

  melodija

  harmonja

  boga

   

   

  bomibomimabomabo

  ritam

   

   

  bo

  mi

  bo

  mi

  ma

  bo

  ma

  bo

  melodija

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  harmonija

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ime

  ljubavi

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ime

  slobode

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ime

  istine

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  kotrljajući

  jezik

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  dobrota

  imena

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  lepota

  imena

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ne

  sramiti

  se

  kad

  me

  ismevaju

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ne

  odustajati

  kad

  mi

  ne

  veruju

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  prvi

  pesnik

  svakog

  bića

  i

  poslednji

  pesnik

  svih

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  jedan

  jedini

  umetnik

  svemira

  i

  svaki

  umetnik

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  najbolji

  hodač

  boga

  i

  najgori

  hodač

  boga

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  muzika

  samo

  muzika

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  tvoja

  besmrtnost

  i

  vaskrsenje

  svih

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  vaskrsenje

  prdhodi

  besmrtnosti

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  nenasilje

  svih

  bića

  teče

  u

  mojim

  venama

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  biće

  venčanja

  svih

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  jedna

  jedina

  porodica

  svih

  bića

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  slaganje

  suprotnosti

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  jedan

  jedini

  orgazam

  svih

  protivrečnosti

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  neprestana

  promena

  istog

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

   

  ili

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  9

  februar

  2020

   

  ili

   

  bog

  miroslav

  bogmiroslavmandićbog

  mandić

  bog

  13

  decembar

  2019

   

  ili

   

  bog

  miroslav

  mandić

  bog

  24

  juni

  2018

   

  ili

   

  miroslav

  mandić

  bog

  12

  februar

  2016

   

  ili

   

  miroslav

  mandić

  2005

   

  ili

   

  miroslav

  janišta

  1986

   

  ili

   

  miroslav

  mandić

  4

  decembar

  1949

   

   

  bo

  mi

  bomimabo

  ma

  bo

  ma

  bog

   

   

   

   

  9. FEBRUAR 2020.

  25634

  dan

  mog

  života

   

   

  beskorisnosti

  moja

  ti

  si

  mati

  i

  otac

  bezrazložnosti

  i

  bezbrižnosti

  moje

   

   

  beskorisnost

  me

  vodi

  spoznavanju

   

  spoznavanje

  samospoznavanju

  samospoznavanje

  bogu

   

   

  korist

  vodi

  znanju

   

  znanje

  nauci

  nauka

  vladanju

   

   

  devojčica

  trčeći

  skače

  od

  radosti

  kao

  košuta

   

   

  kad

  sam

  9

  avgusta

  1973

  izašao

  iz

  zatvora

  rekao

  sam

  čedi

  drči

  da

  verujem

  samo

  deci

  i

  mrtvima

  danas

  posle

  47

  godina

  25643

  dana

  mog

  života

  zapisujem

  jedino

  verujem

  bogu

   

   

  ne

  samo

  da

  verujem

  u

  boga

  nego

  jedino

  verujem

  bogu

   

   

  ne

  samo

  da

  jedino

  verujem

  bogu

  nego

  samo

  bogu

  verujem

  da

  je

  bog

   

   

  jako

  volim

  što

  verujem

  bogu

  da

  je

  bog

   

   

  to

  što

  verujem

  bogu

  da

  je

  bog

  je

  toliko

  nežno

  da

  me

  svog

  prožima

  i

  čini

  bogom

   

   

  nežnost

  je

  bog

   

   

  verujući

  bogu

  da

  je

  bog

  osećam

  da

  i

  bog

  veruje

  meni

  da

  sam

  i

  ja

  bog

   

   

  bog

  i

  jeste

  bog

  jer

  bog

  veruje

  i

  meni

  da

  sam

  i

  ja

  bog

   

   

  vera

  boga

  u

  mene

  me

  i

  čini

  bogom

   

   

  sve

  ove

  beleške

  su

  ljubav

  sloboda

  i

  istina

  boga

   

   

  sve

  ove

  beleške

  su

  beleške

  boga

   

   

  beleške

  koje

  oseća

  svako

  biće

   

   

  bog

  samim

  sabom

  samom

  sebi

  jeste

  bog

  ali

  bog

  samim

  sabom

  samom

  sebi

  je

  svakom

  bog

   

   

  bog

  bogom

  bogu

  bog

   

   

  nedelja

  je

  u

  zanosu

  sam

   

   

  mojim

  zanosom

  ti

  nikad

  nećeš

  umreti

   

   

  mojim

  smirenjem

  nikad

  niko

  neće

  umreti

   

   

  sam

  sam

   

   

  sam

  za

  sve

  sam

  sam

   

   

  sam

  sam

  da

  niko

  ne

  bi

  bio

  sam

   

   

  sam

  hleb

  hleba

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  sam

  vino

  vina

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  sam

  postelja

  postelje

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  sam

  put

  puta

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  sam

  ruža

  ruže

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  sam

  preduzeće

  preduzeća

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  sam

  hram

  hrama

  za

  sve

  i

  svakog

  sam

   

   

  bože

  miroslave

  božemiroslavemandićubože

  mandiću

  bože

  ne

  odustaj

   

   

  bože

  miroslave

  božemiroslavemandićubože

  mandiću

  bože

  nemoj

  da

  me

  nikad

  izdaš

  molim

  te

   

   

  bože

  miroslave

  božemiroslavemandićubože

  mandiću

  bože

  ne

  odustaj

  nikad

  nemoj

  da

  sebe

  izdaš

  grlim

  te

   

   

  bože

  miroslave

  božemiroslavemandićubože

  mandiću

  bože

  ne

  odustaj

  nikad

  nemoj

  da

  boga

  izdaš

  ljubim

  te

   

   

  boginja

  trčeći

  skače

  od

  radosti

  kao

  devojčica

   

   

   

  Stranice