bog bogom bogu bog 2015-03-29 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

29. mart

ja sam ona koja je posmatrala kako je on zapisao ja sam srna

1981

ja trag u blatu ili blata trag. samostalnost i nezavisnost 

fragmenta podučava me samostalnosti i nezavisnosti. kad 

kažem mir nešto kažem. ja sam ili koje se pretvara u i. i u u i

1991

ja sam tuga neizgovorenog neučinjenog neživljenog 

nestvorenog. tugujem uveče da bih ujutru osvanuo u radosti

tugujem majušnim tugama samonestajućim

tugujem ali kupujem mastilo ne brzam ošišam

se hodam unazad tek toliko da se nasmešiš

tugujem ali ugledam pejzaž koji mi podstakne 

mišljenje više se ništa ne pitam i ne tugujem

tugujem za smehovima kojima se nisam ismejao

tugujem samo malo ujutru da me veče sačeka u spokoju

tugujem stavim šaku na bolno mesto i razmišljam otkuda 

ljudima u sedamnaestom veku tolika potreba za matematikom

tugujem pripremio bih hranu oblacima kada bih znao kako

2001

ja sam bog

sebi bog tebi bog

svima bog svakom bog

sve je bog svako je bog

ti si bog ja sam bog

2011