bog bogom bogu bog 2015-03-30 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

30. mart

ja sam tri prljavo plava aerodinamička oblika u sivom krugu nastala u mraku zatvorenih 

očiju pod suncem. u tim očima ja se bleštavilom plavih nijansi širim u hiljade plavih trijada

1981

ja sam ono što se i tako i tako ne bi moglo nikako nazvati. prema tome dabome

1991

ja sam pažnja sve nespojive stvari u blaženstvima

pazim nejake darove

pazim da se hranim dobrim rečima

pazim neprestano su otvorena vrata bajke

pazim da me trezvenost ne opije i ne poništi

pazim odšnirale su mi se pertle moja jedina odeća

pazim da brigom za slabe ne uništim njihovu snagu

pazim da i najudaljenijoj zvezdi pripadne makar jedna misao svakoga dana

2001

ja sam bog

ne osuđuj me

ne odbacuj me

ne mrzi ne laži

i ne ubijaj me

nisam kriv što

sam samo

bog

2011