bog bogom bogu bog 2015-03-31 00:00:00

  Ti
  si

  404397

  pupoljak

  31. mart

  ja sam mačka. posle podne je. izdužena senka na zemlji sledi moje tiho kretanje po bedemu

  1981

  daljina i darivanje pliva trunje po vodi peni se pena deterdženta i 

  jedno korito. negde bogzna gde umalo da padne čaša sa kredenca

  1991

  ja sam poduhvat zaborav sebe

  poduhvatim se napadnem reč da zvoni

  poduhvatim se u telo primim druga tela

  poduhvatim se godišnjih doba željna su me

  poduhvatim se dobrih dela njima umivam svoje lice

  poduhvatim se života u svitanjima ja sam kliktaj sama rud

  poduhvatim se brda ono mi uvek pomogne da osetim misao

  poduhvatim se grumenja da me izloženost podsmehu oslobađa od sujete

  2001

  ja sam bog

  jabuka u jezeru

  propupelo drveće

  olistale grane

  dvoje starih

  drže se

  za ruke

  2011