bog bogom bogu bog 2015-04-07 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

7. april

ja sam stari mađar. volim da sam u svitanju na dunavu u

čamcu i da dok gledam u izmaglicu na drugoj obali kažem živ sam

1981

tu i tamo dešava se. priča se. lije pa curi polako. prelama se kako u rečenici tako i u

životu. šta ćeš bože moj. takav je život. a tek reči. ni luk jeo ni luk mirisao. a da znaš. već

sam reko. al’ da ponovim što kažu nije mi teško švićkaju kanali – putuješ čim ih pogledaš

1991

ja sam pouzdanje pogledam u svoja stopala sve je dobro na meni

pouzdam se u stvaranje ritmom ćelija koje plešu

pouzdam se u orgazam koji me molitvom oplođava

pouzdam se u sve i svakoga na kome je počivao topli obraz

pouzdam se u žrtvu žene kojom se ona pridružila dečakovoj žrtvi

pouzdam se u tetovaže na koži one me oslobađaju obeleženošću

pouzdam se u rano jutarnje sunce i reči čoveka koje govore umesto mene

pouzdam se u povređivanja ona me čuvaju da ne stradam od samopovređivanja

2001

ja sam bog

dobri hodač

2011