bog bogom bogu bog 2015-04-08 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

8. april

ja sam misao o prostranstvu vremena i misao o bezbroj života ovakvih misli koje mislim

1981

kupaju se golubovi u vodi u barici na asfaltu ulubilo se jedno parče pred

samoposlugom. dve žene šezdesetih dok govore zabacuju kosu onim ćurećim pokretom

vrata tek su sada mlade. tresu krilima. prskaju kapljice po vodi. najlon kesu nosi vetar a

ja sam perce sa površine vode pa sa novim naletom vetra niz asfalt u travu u zemunu

1991

ja sam dolazak ugarak topline

dolazim noseći smiraj kao hleb

dolazim još sam žedan odricanja

dolazim dolaženje je priroda stvari

dolazim do nepoznate iako ne znam ko je

dolazim na licu mi je svaka reč koju sam izgovorio

dolazim savršenstvom izdvojenih i tulumarećim beskućništvom

dolazim da detinjem bolu pokažem lepotu jutarnje rose koju pokupih usput

2001

ja sam bog

niko nikada

nije bio tako sam

niko nikada nije znao

da se igra sa mnom

a tek da bude bog

2011