bog bogom bogu bog 2015-04-13 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  13. april

  ja sam odsjaj mladog meseca u čaši sa vodom koju devojka pored

  prozora prinosi usnama. postojim još samo u njenom sećanju na trenutak

  kada sam se u jednom položaju njene ruke ka usnama našao u toj maloj vodi

  1981

  procvetalo voće. voće cveće na drveću. beli se i po noći

  neko se vraća kući uz stazu. pala mu je kapa na slepoočnicu

  1991

  ja sam stvaranje mila bitanga

  stvaram srcem

  stvaram gajeći stvaranje

  stvaram blesne sreća kosmosom

  stvaram da bi ljubav mogla da predahne

  stvaram puštajući se svetim stopalima da me nose

  stvaram se svakoga dana iznova nezaustavljiv kao slonovi dok ulaze u vodu

  stvaram doletele su laste podrhtavam neodgone­tljiva dobrota se širi kroz mene

  2001

  ja sam bog

  miriše jorgovan

  tvoja ljubav me

  čini bogom

  2011