bog bogom bogu bog 2015-04-14 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  14. april

  ja sam muva. sletela sam na knjigu koju čita stari čovek. potomak sam

  muve čija je nasilna smrt daleke 1914. godine između ostalog uzrokovala

  prvi svetski rat. blage oči starca gledaju me sa simpatijama i to me raduje

  1981

  bože. javila se. usred noći. ptica

  1991

  ja sam zahvalnost saputništvo voda koja preliva vodu

  zahvalim se svima koji su me izgovorili

  zahvalim se rudarima savesti čobanima dnevnog zanosa

  zahvalim se hrabrosti koja me je zavetovala životu samom

  zahvalim se lutanjima koja su me sačuvala od novca i posedovanja

  zahvalim se nebu jer je uvek tu zemlji jer nikada nije nestala pod mojim nogama

  zahvalim se čednim pesnicima jer su me svojom pe­smom razvejali svetom kao prašinu

  zahvalim se uzdasima ženinog samozadovoljavanja koje me dovelo na kraj ove rečenice

  2001

  ja sam bog

  rosa po travi

  radost kad zaboravim

  da sam bog još veća

  radost kad se setim

  da sam bog

  2011