bog bogom bogu bog 2015-04-26 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

26. april

ja sam lasta uz vetar

1981

ja sam gavranova senka po travi. juri me jedan mali pas ali

gavran odleće ka oblacima i ja nestajem pred njegovim očima

1991

ja sam slaganje mladunče koje odgajam

slažem se žuborim neposedovanjem

slažem se bistrina i toplina u očima nas spajaju

slažem se da živimo u poduhvatu i sve vidimo isto

slažem se stanujući hodanjem od mesta do mesta

slažem se to je to tu je tu samo tako je samo tako i razgovoru nikada kraja

slažem se sa treperenjem koje je otpočelo u mom telu kada sam ugledao osetljivu

slažem se sa onima koji su poranili jer su sami slagaću se i sa zadocnelima jer su i oni sami

2001

ja sam bog

izvesnost

u meni ja

u tebi

2011