bog bogom bogu bog 2015-04-26 00:00:00

    Ti
    si

    262012

    pupoljak

    26. april

    ja sam lasta uz vetar

    1981

    ja sam gavranova senka po travi. juri me jedan mali pas ali

    gavran odleće ka oblacima i ja nestajem pred njegovim očima

    1991

    ja sam slaganje mladunče koje odgajam

    slažem se žuborim neposedovanjem

    slažem se bistrina i toplina u očima nas spajaju

    slažem se da živimo u poduhvatu i sve vidimo isto

    slažem se stanujući hodanjem od mesta do mesta

    slažem se to je to tu je tu samo tako je samo tako i razgovoru nikada kraja

    slažem se sa treperenjem koje je otpočelo u mom telu kada sam ugledao osetljivu

    slažem se sa onima koji su poranili jer su sami slagaću se i sa zadocnelima jer su i oni sami

    2001

    ja sam bog

    izvesnost

    u meni ja

    u tebi

    2011