bog bogom bogu bog 2015-04-27 00:00:00

Ti
si

312233

pupoljak

27. april

ja sam parče iskislog kanapa

1981

ja sam ono što zovu ubilo se da me nema. kao da su svi anđeli zaspali

1991

ja sam zahtev retko šta me čuva u utrobi

zahtevam od sebe samo jedno

zahtevam od prstiju da dodiruju

zahtevam od sporosti da se ugleda na kornjače

zahtevam od umivanja da me probudi i lice pripremi za dan

zahtevam od mastila koje je počelo da pada na pod da se zadrži u vazduhu

zahtevam od daljine isto što i od košulja a od košulje isto što i od nekog svetozara

zahtevam od sebe dok prolazim pored ograde da je dodirnem i nastavim da idem bilo kuda

2001

ja sam bog

bela perunika

na vetru

2011