bog bogom bogu bog 2015-04-27 00:00:00

  Ti
  si

  404397

  pupoljak

  27. april

  ja sam parče iskislog kanapa

  1981

  ja sam ono što zovu ubilo se da me nema. kao da su svi anđeli zaspali

  1991

  ja sam zahtev retko šta me čuva u utrobi

  zahtevam od sebe samo jedno

  zahtevam od prstiju da dodiruju

  zahtevam od sporosti da se ugleda na kornjače

  zahtevam od umivanja da me probudi i lice pripremi za dan

  zahtevam od mastila koje je počelo da pada na pod da se zadrži u vazduhu

  zahtevam od daljine isto što i od košulja a od košulje isto što i od nekog svetozara

  zahtevam od sebe dok prolazim pored ograde da je dodirnem i nastavim da idem bilo kuda

  2001

  ja sam bog

  bela perunika

  na vetru

  2011