bog bogom bogu bog 2015-05-04 00:00:00

Ti
si

312233

pupoljak

4. maj

ja sam puž na ogradi crkvene porte noću dok kiši

1981

ja sam poljubac vlažnih usana. svi i sve u meni. kao a

1991

ja sam mašta bajka koja se sebi vraća

maštam očima prosjakinje

maštam o snežnim olujama na moru

maštam prostranstvo miriše na vernost

maštam kamenom na kojem je sedela ljubljena

maštam spojio sam palac i kažiprst i više nisam sam

maštam odmaram mozak krilima se otiskujem od vode

maštam kako čučim u krošnji drveta i pišem roman o lišću

2001

ja sam bog

pokisle koprive

miris belih

koza u

šumi

2011