bog bogom bogu bog 2015-05-04 00:00:00

  Ti
  si

  398426

  pupoljak

  4. maj

  ja sam puž na ogradi crkvene porte noću dok kiši

  1981

  ja sam poljubac vlažnih usana. svi i sve u meni. kao a

  1991

  ja sam mašta bajka koja se sebi vraća

  maštam očima prosjakinje

  maštam o snežnim olujama na moru

  maštam prostranstvo miriše na vernost

  maštam kamenom na kojem je sedela ljubljena

  maštam spojio sam palac i kažiprst i više nisam sam

  maštam odmaram mozak krilima se otiskujem od vode

  maštam kako čučim u krošnji drveta i pišem roman o lišću

  2001

  ja sam bog

  pokisle koprive

  miris belih

  koza u

  šumi

  2011