bog bogom bogu bog 2015-05-05 00:00:00

  Ti
  si

  404397

  pupoljak

  5. maj

  ja sam bolna i nerazgovetna potreba za pisanjem. pojavljujem se u

  poslednjem trenutku beznađa i novim rečima oživim svet. bolna potreba

  1981

  ljubičasto što zrači predvečerje. predvečerje sa

  sunčevom vatrom. doba dana. doba dana u godini

  1991

  ja sam obožavanje beskućnik koji udomljuje svet

  obožavam gertrudu stejn

  obožavam hrabrost u stvaranju

  obožavam rukopis proslaviće me

  obožavam da kočijašim svojim čulima

  obožavam obe dojke žene koja je potrčala

  obožavam svaki gutljaj obožujem svaki zalogaj

  obožavam dete koje je reklo eto ognja i drva a gde je jagnje

  za žrtvu sve reči u milomiru napisane su za ovo večno dete

  2001

  ja sam bog

  besmrtni život

  u nevidljivom

  osmehu

  2011