bog bogom bogu bog 2015-05-07 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  7. maj

  ja sam slika ugla ili slika procepa i lažne argumentacije

  1981

  u redu pa šta. odatle tek treba početi. odmah

  1991

  ja sam ležanje ponovljena uživanja tela na toplom pesku

  ležim nasred puta i gledam u nebo

  ležim pod samim sobom iskupljujući blud

  ležim pored potoka sa biblijom na grudima

  ležim u leglu bića čuvam ga od svojih namera

  ležim diveći se devojkama i mladićima koji su legli

  pred tenkove da bi život njihovom smrću preživeo

  ležim na klupi sada već uzor čudaka deci koja me gledaju

  ležim i gledam u lišće iznad mene i pitam se ot­kuda toliko čula u mom životu

  2001

  ja sam bog

  prezreni me

  proslaviše

  2011