bog bogom bogu bog 2015-05-06 00:00:00

  Ti
  si

  398432

  pupoljak

  6. maj

  ja sam pad bez želja da se podignem. stalni lagani

  pad neodgonetljiv i bremenit zadovoljstvom i ugođajima

  1981

  padina me čini kaže gospodin uspon

  1991

  ja sam vera sve što živi bez svesti da živi

  verujem samo luđima od sebe

  verujem u prestupništvo bezazlenih

  verujem pticama koje preleću okeane

  verujem otvorenim vratima svakome ko dolazi

  verujem tigrovima dodirnem petu pomilujem

  barsku trsku na vetru ja sam postelja devojčici kurvi

  verujem da je otac želeo da me stvori majka da budem stvoren u njoj

  verujem u lepotu bubuljičave devojke na njenom licu lepota iskušava neverne

  2001

  ja sam bog

  ponekad se kao i

  bog plašim što sam

  baš ja jedan

  jedini bog

  2011