bog bogom bogu bog 2015-05-16 00:00:00

  Ti
  si

  404397

  pupoljak

  16. maj

  ja sam jutarnja kiša. samo žuta ruža uz ogradu otvorila je svoje latice i posmatra

  me. sve što je ove noći spavalo još spava. samo žuta ruža i ja pripremamo ovaj dan

  1981

  najteža stvar na svetu je ljuštiti rovito jaje. bogami da znaš

  1991

  ja sam vinuće sljubljen sa nebeskim korenjem

  vinem se izdašan

  vinem se nežnošću u grubim vremenima

  vinem se sa onima koji ljube i kada su sami

  vinem se prolazim ja sam sveštenik kretanja

  vinem se tabanima za prašnjave puteve istrajava­nja

  vinem se upravo sam nepovratno stao na svoje noge

  vinem se u dobrodušnost tu nenaplativu putarinu visina

  2001

  ja sam bog

  ovaj spori hod

  nepreduzimanje

  stanje boga

  2011