bog bogom bogu bog 2015-05-17 00:00:00

Ti
si

386616

pupoljak

17. maj

ja sam slika u kojoj pun mesec nad crkvenim krstom ženski

simbol oformi. koračanjem u sledećem trenutku slika simbola nestaje

1981

padala je kiša i ja sam razgovarao sa davidom. istog dana i još

je padala kiša razgovarao sam sa brankom. oba razgovora snimio je

miša milošević. razgovor sa albaharijem nazvao sam david. razgovor sa

vučićevićem nazvao sam branko. to je početak video rada pod nazivom prijatelji

1991

ja sam popunjavanje prazni džepovi napunjeni pu­stim drumovima

popunjavam se prazninom kako prija

popunjavam se vrlinama nevino osuđenih

popunjavam se sa malo manje i odjednom

popunjavam se rizikom gledajući neimenovanu

popunjavam se redom vreme me moli da ga preobrazim

popunjavam se okeanskim mišljenjem koje ću tek zavoleti

popunjavam se besmislenim prkosima tako dragim svakom detetu

2001

ja sam bog

neprestana žudnja

boga za bogom

u svakom biću

2011