bog bogom bogu bog 2015-05-24 00:00:00

  Ti
  si

  386648

  pupoljak

  24. maj

  ja sam vrapci

  1981

  da budem drag svemu rekoh sebi. ta voda neka ide tako velika. ta planina neka se plavi tako

  smirena. a večernje hladno sunce neka se posipa po njima. budi im muž kažu mi drvoredi

  1991

  ja sam gnezdo svako ko samog sebe savlada

  ugnezdim se dođi

  ugnezdim se i priljubim u grlo

  ugnezdim se u čestiti razgovor

  ugnezdim se i smejem samom sebi

  ugnezdim se u svetu otvorenost i nedostižni cilj

  ugnezdim se odobravajući sve kako je bilo kako je i kako će biti

  ugnezdim se u materinstvo i očinstvo onih koji svo­je dece ni nemaju

  2001

  ja sam bog

  ponekad postojim

  samo u tvojim

  psovkama

  2011