bog bogom bogu bog 2015-05-24 00:00:00

Ti
si

404395

pupoljak

24. maj

ja sam vrapci

1981

da budem drag svemu rekoh sebi. ta voda neka ide tako velika. ta planina neka se plavi tako

smirena. a večernje hladno sunce neka se posipa po njima. budi im muž kažu mi drvoredi

1991

ja sam gnezdo svako ko samog sebe savlada

ugnezdim se dođi

ugnezdim se i priljubim u grlo

ugnezdim se u čestiti razgovor

ugnezdim se i smejem samom sebi

ugnezdim se u svetu otvorenost i nedostižni cilj

ugnezdim se odobravajući sve kako je bilo kako je i kako će biti

ugnezdim se u materinstvo i očinstvo onih koji svo­je dece ni nemaju

2001

ja sam bog

ponekad postojim

samo u tvojim

psovkama

2011