bog bogom bogu bog 2015-05-25 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  25. maj

  ja sam u nekom drugom kraju neki drugi kraj

  1981

  ali šta ćeš behu poslednje reči van goga

  1991

  ja sam iščezavanje brodić se otiskuje od pristanišnog

  doka njegov sam pramac talasi ostaju za nama

  iščezavam čekam svoju publiku

  iščezavam sa ubranim voćem na granama

  iščezavam ovlažim usne i žustro nastavljam niz put

  iščezavam hrlim u nepoznato pod sopstvenom ko­žom

  iščezavam makar ovolicko posle već vihori urade svoje

  iščezavam nevidljivom već vidljiv vidljovom već nestao

  iščezavam zasučem rukave veselost mi pomaže u svemu

  2001

  ja sam bog

  tvoje ime me

  piše bože

  moj

  2011