bog bogom bogu bog 2015-06-11 00:00:00

  Ti
  si

  404400

  pupoljak

  11. jun

  ja sam papirić u knjizi imitacija hrista tome kempenca. na tim stranicama piše

  izostavi nepotrebno govorenje. nekorisne izlaske. zatisni uši za taštu svetsku graju i

  naći ćeš dovoljno vremena za sveto razmišljanje. stari mudrac je rekao kad god sam bio

  među ljudima vratio sam se manje čovek nego što sam pre toga bio. bolje je biti povučen

  i starati se o svojoj duši nego činiti čudesa a sebe zaboravljati. zato što si u radosti izašao

  često se u žalosti vratiš. veseloj večeri žalosno jutro svanjuje. šta bi mogao drugde videti

  što ne vidiš i tu gde si. eto neba i zemlje i elemenata a od njih je sve stvoreno. ma kud da

  ideš hoćeš li videti što trajno pod suncem. zaključaj vrata svoja za sobom i pozovi k sebi

  isusa svoga ljubimca. ostani s njim u svojoj ćeliji jer nigde nećeš naći toliko mira

  1981

  više me je u njenom telu nego u mom

  1991

  ja sam pretvaranje svako ko se preobrazi je moje čedo

  pretvorim se u sva stvorenja u svemiru

  pretvorim sumnju u nagli bezrazložni trk

  pretvorim prinudne misli u dobre pomisli

  pretvorim prohujalost u elektricitet prolaska

  pretvorim pokrete u prozirnost letnje haljine

  pretvorim se u uvo čujem travu po kojoj trči hromi ljubišin pas

  pretvorim luk i strelu u golog mladića koji samog sebe odapinje

  2001

  ja sam bog

  reči koje sam

  stvorio reč

  kojom

  sam

   

  2011