bog bogom bogu bog 2015-06-11 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

11. jun

ja sam papirić u knjizi imitacija hrista tome kempenca. na tim stranicama piše

izostavi nepotrebno govorenje. nekorisne izlaske. zatisni uši za taštu svetsku graju i

naći ćeš dovoljno vremena za sveto razmišljanje. stari mudrac je rekao kad god sam bio

među ljudima vratio sam se manje čovek nego što sam pre toga bio. bolje je biti povučen

i starati se o svojoj duši nego činiti čudesa a sebe zaboravljati. zato što si u radosti izašao

često se u žalosti vratiš. veseloj večeri žalosno jutro svanjuje. šta bi mogao drugde videti

što ne vidiš i tu gde si. eto neba i zemlje i elemenata a od njih je sve stvoreno. ma kud da

ideš hoćeš li videti što trajno pod suncem. zaključaj vrata svoja za sobom i pozovi k sebi

isusa svoga ljubimca. ostani s njim u svojoj ćeliji jer nigde nećeš naći toliko mira

1981

više me je u njenom telu nego u mom

1991

ja sam pretvaranje svako ko se preobrazi je moje čedo

pretvorim se u sva stvorenja u svemiru

pretvorim sumnju u nagli bezrazložni trk

pretvorim prinudne misli u dobre pomisli

pretvorim prohujalost u elektricitet prolaska

pretvorim pokrete u prozirnost letnje haljine

pretvorim se u uvo čujem travu po kojoj trči hromi ljubišin pas

pretvorim luk i strelu u golog mladića koji samog sebe odapinje

2001

ja sam bog

reči koje sam

stvorio reč

kojom

sam

 

2011