bog bogom bogu bog 2015-06-12 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  12. jun

  ja sam radnik na betonskoj bušilici. ne verujem u boga i ne verujem u socijalnu

  pravdu. nema pomoći ovakvima kao što sam ja. nikada je nije ni bilo niti će je biti

  1981

  ja sam pogled koji se prosuo po pegicama na njenim grudima. dišem

  1991

  ja sam venčanje vetar u lice svetlost u kičmi

  venčavam se go sa golotinjom

  venčavam svoju svest sa samopregorom

  venčavam se sa neprimetnim osmehom na kraju usana

  venčavam se sa siromašnim životom i bogatim bivanjem

  venčavam se sa prepodnevom da bih uživao u popo­dnevu

  venčavam se sa smislom koji ponekad prebiva još jedino u besmislu

  venčavam se lako neka su mi naleti vetra u ravnici neka sam naletima vetra u ravnici

  2001

  ja sam bog

  krv ljubi krv

  duh ljubi duh

  bog boga

  2011