bog bogom bogu bog 2015-06-20 00:00:00

  Ti
  si

  398426

  pupoljak

  20. jun

  ja sam pre jednog sata nogom snažno udaren pas. kako sad da

  poverujem čoveku koji me miluje po mestu po kome me je onaj drugi udario

  1981

  da prihvatim sve i da sve mirno podnesem i krenem niz put laki brate slatki

  1991

  ja sam prebol naježena reko nasmešim se jer te smem

  prebolim slike pored puta

  prebolim usvajam svemirsko

  prebolim neuspeh koji ulažem u budući uspeh

  prebolim bremenitost dobronamernosti me oslobađa

  prebolim grešku stišavam se prigrlim neizvesnost i čudesno

  prebolim uskoro će jutro odbacim ugled i prihvatim se čestitosti neprimećenih. jutro je

  prebolim zaboravljene reči dohvatim poprečnu dasku i kažem evo mi breskve poleguše

  2001

  ja sam bog

  nezaštićenost

  kojom čuvam

  sva bića

  2011