bog bogom bogu bog 2015-06-20 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

20. jun

ja sam pre jednog sata nogom snažno udaren pas. kako sad da

poverujem čoveku koji me miluje po mestu po kome me je onaj drugi udario

1981

da prihvatim sve i da sve mirno podnesem i krenem niz put laki brate slatki

1991

ja sam prebol naježena reko nasmešim se jer te smem

prebolim slike pored puta

prebolim usvajam svemirsko

prebolim neuspeh koji ulažem u budući uspeh

prebolim bremenitost dobronamernosti me oslobađa

prebolim grešku stišavam se prigrlim neizvesnost i čudesno

prebolim uskoro će jutro odbacim ugled i prihvatim se čestitosti neprimećenih. jutro je

prebolim zaboravljene reči dohvatim poprečnu dasku i kažem evo mi breskve poleguše

2001

ja sam bog

nezaštićenost

kojom čuvam

sva bića

2011