bog bogom bogu bog 2015-06-21 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

21. jun

ja sam kopanje zemlje

1981

ja sam ona prednja noga koja je još u vazduhu. ponekad

pomislim da smo svi mi samo teške ptice koje padaju na tlo

1991

ja sam masaža otkrovenje dremežom

masiram čoveka da bih preživeo

masiram nagoveštaj vest o neumrlosti

masiram leđa polegloj priljubio sam stomak uz nju

masiram matematiku i što bih više želeo da jedno

sa drugim zbrojim u meni se samo jedna ljubav rađa

masiram svoja poklonjenja da mi uvećaju obožavanje

masiram besprizorne da zavole i bolna mesta da praštaju

masiram svoje gospodstvo da se preda stvaranju bez prestiža

2001

ja sam bog

otac čestica u

majci vibracija

2011