bog bogom bogu bog 2015-06-22 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

22. jun

ja sam stub za informacije. star sam i više me nijedna od njih ne interesuje

1981

da sam znao ko je ona znao bih ko sam ja

1991

ja sam saosećanje oči koje se daju svemu

saosećam ja sam kuća svih vetrovitih oblika

saosećam sa vedrima oni nikada ne odustaju

saosećam sa onima koji sebe nikada nisu čuvali

saosećam sa stomakom koji me moli za manju količinu hrane

saosećam sa mladićem kome telo kipti od snage a oči mu se

mute od kalkulisanja i sa starcem kome telo kopni a oči mu blistaju

saosećam kao prednji i zadnji točak bicikla koji kretanjem sarađuju

saosećam sa ženom koja je dobila cvet iako ne ose­ća da je otkinut za nju

2001

ja sam bog

mirom u srcu

prosim tvoju

ljubav

2011