bog bogom bogu bog 2015-07-13 00:00:00

Ti
si

312233

pupoljak

13. jul

ja sam izuzetno vrstan stručnjak. jedino za sopstveno dupe

1981

danas je trinaesti jul. ovde sam i ja. šta bi drugo danas

bio današnji dan nego trinaesti. reče tiho umetnuta rečenica

1991

ja sam izloženost ljudi koji skupljaju rosu za lek

izložim se šakama da bih pomilovao sva tela

                        izložim se mirisu hleba pre nego što zarudi zora

izložim se nezaštićenosti tako je slična kamenju i cveću

izložim se izgladnelim očima koje me postiđuju kojima znam

da je civilizacija u kojoj živim veliki koncentracioni logor smrti

izložim se nerođenim sinovima koje rađam svojim stvaranjem

izložim se dugim šetnjama približavanju u kome se ljube naše duše

izložim se preskakanju jendeka u detinjstvu do­skocima kojima sam sticao samopouzdanje

2001

ja sam bog

biti dobar do

svoje smrti

2011