bog bogom bogu bog 2015-07-14 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

14. jul

ja sam prisustvo lepota razočaranih bića

1981

usred nevolje sprema se da procveta smiraj

1991

ja sam okrepljenost danas je trideset godina kako miroslav mandić

stvara rad jedan čovek. začeo ga je u veneciji ni ne sluteći žudnju za njim

okrepim se bestelesnim dodirima

okrepim se golim stopalima zemlje se napijam

okrepim se mirisom krave pored koje prolazim

okrepim se jagnjetom koje trčkara u savršenoj slici

okrepim se uspinjanjem uvek me podigne iz sebi­čnosti

okrepim se čistoćom nogu koje u noći bujaju kao mladice

okrepim se vodom koju sam sejao znojeći se u svom znoju

2001

ja sam bog

četrdeset godina

fotografija lica boga

jednog čoveka

2011