bog bogom bogu bog 2015-07-23 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

23. jul

ja sam dve ptice u odmoru na brelovoj lađi. negde daleko od nas na moru

dve ptice u filmu koji je brel snimio na svojoj lađi na moru. daleko od nas

1981

visoka trava polegla pod vetrom i brdo kao opomena brzom koraku

1991

ja sam grejanje kosmos mi svojim šapatom čuva leđa

ugrejem svaku ćeliju u telu

ugrejem se mirisom bosiljka i peršuna

ugrejem prisutnost plavog u okruženju

ugrejem lutanje da se ne uguši u rigidnim telima

ugrejem saputništvo naših lica koja su iskušenja jedna drugome

ugrejem ponoćni višesatni razgovor sa prijateljem na hladnim ulicama

ugrejem se neboplavim kamionetom koji mostom pre­nosi hleb na drugu stranu reke

2001

ja sam bog

ponavljanju koje

me je stvorilo i sam

se predajem

2011