bog bogom bogu bog 2015-07-24 00:00:00

Ti
si

324715

pupoljak

24. jul

ja sam vreme koje je prošlo od trenutka usmrćenja vrapca do trenutka kada ga

je nečiji pogled podigao mrtvog sa pločnika i obnovio mu snagu za nova letenja

1981

ne možeš da me se setiš – ja sam digresija. sa mnom

su sve blizine daleke. sa mnom trešanja koliko hoćeš

1991

ja sam trajanje usputni ukrasi na osnovnom ritmičkom pulsu

trajem ljubeći se sa pevanjem

trajem kišni raj pada na toplu zemlju

trajem na usnama koje plešu trajanjem

trajem raznežim se nad onima koji me ne podnose

trajem sa usamljenima koji subote i nedelje provode

samujući i o tome ponešto ponekom kažu u utorak

trajem ja sam duša koja se od svega razišla da bi se svima davala

trajem otisnula sam se na pučinu daleko od svoje divljine i pobune

2001

ja sam bog

u tvom srcu

pesma moja

2011