bog bogom bogu bog 2015-07-24 00:00:00

  Ti
  si

  404398

  pupoljak

  24. jul

  ja sam vreme koje je prošlo od trenutka usmrćenja vrapca do trenutka kada ga

  je nečiji pogled podigao mrtvog sa pločnika i obnovio mu snagu za nova letenja

  1981

  ne možeš da me se setiš – ja sam digresija. sa mnom

  su sve blizine daleke. sa mnom trešanja koliko hoćeš

  1991

  ja sam trajanje usputni ukrasi na osnovnom ritmičkom pulsu

  trajem ljubeći se sa pevanjem

  trajem kišni raj pada na toplu zemlju

  trajem na usnama koje plešu trajanjem

  trajem raznežim se nad onima koji me ne podnose

  trajem sa usamljenima koji subote i nedelje provode

  samujući i o tome ponešto ponekom kažu u utorak

  trajem ja sam duša koja se od svega razišla da bi se svima davala

  trajem otisnula sam se na pučinu daleko od svoje divljine i pobune

  2001

  ja sam bog

  u tvom srcu

  pesma moja

  2011