bog bogom bogu bog 2015-07-25 00:00:00

Ti
si

256070

pupoljak

25. jul

ja sam jasna manjulov. na mojoj beloj majici ispisala sam crvenim

slovima bobby sands. francis hughes. raymond mccreesh. patsy o’hara

1981

kako bole uši od govora. pričanje koje vrti celo telo u jeziku jeziku koji hoće da iskoči iz sebe

1991

ja sam usredsređenost prekoračim svoje talente da zapeva ova knjiga ljubavna

usredsredim se da univerzum može malo da odahne

usredsredim se kako je zanosno osvetliti svoje zanose

usredsredim se sa mnom su ulice uljudne i polja prisebna

usredsredim se samo sam travčica iz teških ob­laka će se

uskoro izliti nebo po meni da me na­hrani vodenim dijamantima

usredsredim se vlasništvo je sazrelo u meni i otpalo kao plod

usredsredim se niko me ne primećuje osim zelenila i ovog pesnika

usredsredim se na novi društveni ugovor koji uklju­čuje drugi obraz svih bića u svemiru

2001

ja sam bog

ljubav me je moja stvorila

vera me je tvoja održala

odanost me naša čuva

2011